ATV-SEMAPP
Miljø og sikkerhed ved laserbearbejdning

Torsdag den 23. Januar 1997
Scandic Hotel, 5250 Odense SV

Programtilrettelæggelse
FORCE Instituttet, DK-2605 Brøndby og Instituttet for Produktudvikling, DK-2800 Lyngby
Ordstyrer: Aage Søndergaard, Jydsk Pladebearbejdnings Center A/S, formand for Laser-ERFA-Gruppen/ATV-SEMAPP

Lasersvejsning og -skæring er teknologier med store potentielle muligheder og processernes anvendelse er derfor stærkt stigende i både tyndplade- og sværindustrien.
Virksomheder i jern- og metalindustrien, miljømyndighederne indenfor Arbejdstilsynet, BST, kommuner og amter samt andre interesserede indbydes til dette seminar, der vil præsentere den nyeste viden om miljø- og sikkerhedsaspekterne ved industriel laserbearbejdning.
Baggrunden for seminaret er det nyligt afsluttede fælles-europæiske EUREKA projekt:
Eurolaser EU-643 "Safety in the Industrial Application of Lasers"
. Projektet, hvis hovedmålsætning er at højne sikkerheden ved Industriel laserbearbejdning, har omfattet indgående undersøgelser og forskning inden for stort set alle aspekter af lasersikkerhed, herunder laserstråling, luftforurening, medicinske aspekter m.v. Interessen for projektet har været meget stor fra både myndigheder og virksomheder i Europa. I alt har 12 lande samt 95 virksomheder og forskningsinstitutter deltaget med praktisk og finansiel støtte til gennemførelsen af projektet. Fra dansk side har FORCE Instituttet og Instituttet for Produktudvikling deltaget med undersøgelser af luftforureningen og den optiske stråling ved lasersvejsning og -skæring af ulegeret og rustfrit stål.
Med udgangspunkt i EU-643 projektet vil seminaret fokusere på de tekniske og miljømæssige aspekter i dansk industri.


Program

10.00 Introduktion til temadagen

10.05 Status og udvikling inden for laserskæring
Civilingeniør, Ph.D. Flemming Olsen, IPU

10.30 Status og udvikling inden for lasersvejsning
Civilingeniør, Ph.D. Jens Klæstrup Kristensen, Force Instituttet

10.55 Diskussion

11.05 Pause - Kaffe

11.20 Oversigt over miljø- og sikkerhedsaspekterne ved laserbearbejdning

Eureka Eurolaser projektet EU: 643 Safety Indal
Civilingeniør Erik Beck Hansen, FORCE Instituttet

11.35 Luftforureningen ved lasersvejsning af ulegeret- og rustfrit stål
Akademiingeniør Kim Hurup, FORCE Instituttet

12.00 Frokost

13.00 Luftforureningen ved laserskæring af ulegeret- og rustfrit stål
Civilingeniør Ulla Siggaard, IPU

13.30 Primær og sekundær stråling ved laserbearbejdning
Akademiingeniør Kim Hurup, FORCE Instituttet

14.00 Beskyttelsesforanstaltninger mod direkte og reflekteret laserstråling ved materialebearbejdning med CO2- og YAG-lasere (engelsk)
Dr. J. Michael Green, Pro Laser, United Kingdom

14.40 Pause - kaffe

15.00 Arbejdsmiljøkrav til indretning og brug af industrielle laserinstallationer, herunder CE-mærkning
Civilingeniør Halina Magierkiewicz, Direktoratet for Arbejdstilsynet

15.30 Eksternt miljø - regler for udledning af luftforureninger fra laserbearbejdning.
Konsulent Finn Juel Andersen, Miljøstyrelsen

16.00 Diskusssion

16.30 Afslutning

Pris: kr. 1200,-
Tilmelding:
Til ATV-SEMAPP. Tlf. 45 25 46 30. Telefax nr. 45 93 34 35.
Adr.: Institut for Procesteknik/IPU, DTU, Bygning 425, DK-2800 Lyngby, Tlf. 45 88 25 22

Seminaret koordineres af:
Erling D. Mortensen, ATV-SEMAPP.