ATV-SEMAPP

Laser-operatør-kurser, 26.-30. januar 1998
Laser-ERFA-Gruppen/ATV-SEMAPP har siden 1995 afholdt kurser for laser-operatører, med hovedvægt på industriel skæring med CO2-lasere . Det fjerde kursus-forløb for laseroperatører er nu tilrettelagt af Hans-Ole Ketting, IPU. Uddannelsen omfatter to kurser (I+II), som afholdes i forlængelse af hinanden i uge 5 (26.-30. januar) 1998.

Formål
Kurserne har til formål at supplere den maskinspecifikke viden, der tilbydes af udstyrs-leverandørerne, med en mere generel viden vedrørende laserbearbejdning (med hovedvægt på laser-skæring), f.eks. dannelse af laserlys, dets karakteristika og muligheder ved materialebearbejdning, indblik i forskellige maskintyper, programmeringsforståelse, kvalitetskontrol og simplere former for vedligehold.

Det er målet, at deltagerne efter kurset lettere vil kunne løse daglige tvivlspørgsmål, samt have bedre mulighed for at optimere i produktionen, f. eks. mht. skæredata, hurtigere gennembrændinger, højere bearbejdningshastighed og mere økonomisk drift mv.

Ændringer
På grundlag af brugerønsker vil programmet også denne gang være ændret lidt i forhold til tidligere, idet der nu bl.a. vil blive demonstreret stråleudbredelse og optik samt medtaget mere information om faststof-lasere.

Nærmere oplysninger findes i nedenstående programmer (trin 1 og trin 2).

LASER-OPERATØR-KURSUS, TRIN 1

Kursusstart:
26/1 1998 kl. 9.00
Kursus slut: 27/1 1998 kl. 16.00

Kurset henvender sig til personer indenfor jern og metalindustrien, som søger eller har beskæftigelse indenfor den del af industrien, der anvender laserbearbejdning.

FORMÅL:
Kursets formål er, at give deltagerne et grundlæggende kendskab til dannelse af laserlys og dets karakteristika og muligheder ved materialebearbejdning. Desuden at give en oversigt over forskellige maskintyper med tilhørende styringsformer. Kurset afsluttes med et kort virksomhedsbesøg hos en laserskæremaskinbruger.
Dette kursus lægger - i forhold til tidligere kurser - mere vægt på faststoflaser-information p.g.a. denne lasertypes stigende anvendelse i dansk industri.

ADGANGSBETINGELSER
Kursusdeltagerne er ufaglærte / faglærte, der har eller vil få brug for viden på dette felt. Der kræves ingen specielle forudsætninger for deltagelse.

UNDERVISNINGSINDHOLD
1. Kursusinformation 1 lek.
2. Laserlysdannelse, incl. demonstration 2 lek.
3. Procesintroduktion, incl. praktisk øvelse 3 lek.
4. Video og emneeksempler 1 lek.
5. Opbygning af laserskæremaskiner 2 lek.
6. Styringer til laserskæremaskiner 1 lek.
7. Besøg hos laserskæremaskinbruger 3 lek.
8. Sikkerhed 1 lek.
9. Afsluttende prøve 1 lek.
10. Evaluering 1 lek.

I alt 16 lek. Antal kursusdeltagere min. 10 max. 16

Kurset gennemføres på DTU som et 2 dages kursus med 8 lektioner pr. dag, som en kombination af teori, gruppearbejde og praktiske øvelser. Der afsluttes med en lille multible choice prøve, som skal afsløre om kursusformålet er opfyldt. Herefter udstedes der kursusbevis til deltagere, der har gennemført med tilfredsstillende resultat. ___________________________________________________

Pris: 1100 Kr. + Undervisningsmateriale 350 kr., excl. moms
Undervisningsmaterialet anvendes også på laseroperatørkursus, trin 2.
Betaling: Faktura vil blive fremsendt af IPU.

Tilmelding: Senestmandag den 12.januar 1998 (senere tilmelding er mulig i det omfang, der er plads) til ATV-SEMAPP, Tlf. 45 25 46 30. Telefax nr. 45 93 34 35. E-mail: edm@ipt.dtu.dk. eller til Hans-Ole Ketting, IPU Tlf. 4525 4628.
Adresse: ATV-SEMAPP, Institut for Procesteknik/IPU, DTU, Bygning 425, DK-2800 Lyngby. Tlf. 45 88 25 22

LASEROPERATØRKURSUS, TRIN 2

Kursusstart: 28/1 1998 kl. 9.00
Kursusslut: 30/1 1998 kl. 16.00

Kurset henvender sig til personer indenfor jern og metalindustrien, som søger eller har beskæftigelse indenfor den del af industrien, der anvender laserbearbejdning.

FORMÅL:
Kursets formål er, at give deltagerne et grundlæggende kendskab til opbygning af laserkilder og deres anvendelser til materialebearbejdning. Desuden at give mulighed for programmeringsforståelse, lave kvalitetskontrol på laserskårne emner og kunne foretage simplere former for maskinvedligehold. Kurset afsluttes med et kort gennengang af alternative laserprocesser og sikkerhed på et videregående plan.
Dette kursus lægger - i forhold til tidligere kurser - mere vægt på faststoflaser-information p.g.a. denne lasertypes stigende anvendelse i dansk industri.

ADGANGSBETINGLSER:
Kursusdeltagerne er ufaglærte/faglærte der har eller vil få brug for viden på dette felt. Der kræves kvalifikationer fra ca. 2 måneders ansættelse hos et laserskærefirma eller laseroperatørkursus 1.

UNDERVISNINGSINDHOLD:
1. Kursusinformation 1 lek.
2. Laserresonatoropbygning 2 lek.
3. Procesforståelse, incl. praktiske øvelser 5 lek.
4. Programmering, incl. praktiske øvelser 4 lek.
5. Maskinvedligeholdelse, incl. praktiske øvelser 4 lek.
6. Kvalitetsbedømmelse, incl. praktiske øvelser 2 lek.
7. Alternative laserprocesser 2 lek.
8. Sikkerhed, videregående 2 lek.
9. Afsluttende prøve 1 lek.
10. Evaluering 1 lek.

I alt 24 lek. Antal kursusdeltagere min. 10 max. 16

Kurset gennemføres på DTU som et 3 dages kursus med 8 lektioner pr. dag, som en kombination af teori, gruppearbejde og praktiske øvelser. Der afsluttes med en lille multible choice prøve, som skal afsløre om kursusformålet er opfyldt. Herefter udstedes der kursusbevis til deltagere der har gennemført med tilfredsstillende resultat. ________________________________________________________

Pris: 1650 kr. + Undervisningsmateriale 350 kr., excl. moms
Undervisningsmaterialet anvendes også på laseroperatørkursus, trin 1.
Betaling: Faktura vil blive fremsendt af IPU.

Tilmelding: Senest mandag den 12.januar 1998 (senere tilmelding er mulig i det omfang, der er plads) til ATV-SEMAPP, Tlf. 45 25 46 30. Telefax nr. 45 93 34 35. E-mail: edm@ipt.dtu.dk. eller til Hans-Ole Ketting, IPU Tlf. 4525 4628.
Adresse: ATV-SEMAPP, Institut for Procesteknik/IPU, DTU, Bygning 425, DK-2800 Lyngby. Tlf. 45 88 25 22

Tilbage---- Retur til forside