ATV-SEMAPP
Laser-ERFA-Gruppen

Laser-ERFA-Møde
Tirsdag den 27. oktober 1998 hos Stelton, Fårevejle og Dragsholm Slot


PROGRAM

08.30-10.00 Hos Stelton
Basisviden om laserbearbejdning
Flemming O. Olsen, Institut for Procesteknik , DTU
Med udgangspunkt i de tilstedeværendes ønsker vil Flemming Olsen gennemgå nogle af laserbearbejdningens mange aspekter. Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Basisviden om laserbearbejdning er primært et tilbud til personer, der for nylig er begyndt at interessere sig for eller arbejde indenfor laserområdet, men også mere erfarne personer indenfor området er velkomne.
Ønsker man ikke at deltage i denne gennemgang af problemstillinger vedrørende laserbearbejdning, er man velkommen til at møde kl. 10.10.

10.10 Velkomst
Aage Søndergaard, JPBC A/S, formand for Laser-ERFA-Gruppen

10.15 Introduktion til Stelton

10.30 Rundgang hos Stelton
Processer til bearbejdning i rustfrit, incl. laserbearbejdning

11.30 Afslutning hos Stelton - transport til Dragsholm Slot

12.00 Frokost

12.45 Erfaringsudveksling.
Efter et kort oplæg diskuteres deltagernes egne problemstillinger. Udgangspunktet er, at deltagerne medbringer data og prøver.
Diskussionerne sker parallelt i de tre grupper, og det er derfor kun muligt at deltage i én gruppe. Oplys venligst gruppenr. ved tilmelding!
Gruppe 1: Bearbejdning i plast (træ, papir, stof) Lav-effekt-bearbejdning, v/Michael Lund, Optilas
Procesforhold/skærbarhed og miljøforhold/sundhedsrisici ved termisk bearbejdning af plast. Praktiske erfaringer.
Oplæg/ordstyrer: Hans-Ole Ketting, IPU og Klaus Kyrstein
Gruppe 2: Vanskeligt skærbare metalliske materialer
Oplæg/ordstyring: Aage Søndergaard, JPBS A/S + Bjørn Hansen, Ib Andresen Industri A/S
Coatede/forzinkede materialer, "rene" metaller, andre materialer end alm. Stål og rustfrit.
Gruppe 3: Skæring/bearbejdning i rustfrit og "sort jern"
Oplæg/ordstyring: Torben Funder-Kristensen, Danfoss A/S
Er nogle geometrier kritiske? Er der karakteristiske problemer ved større pladetykkelser? Hvilke materialer giver særlige problemer?

14.15-14.30 Pause

14.30-15.30 Service på laserudstyr
Udvalgte forhandlere og serviceudbydere præsenterer deres svar på oplæg/spørgsmål, formuleret på forhånd.

15.30-15.45 Evaluering og afrunding

_________________________________________________
30/061998

Sted: Stelton A/S, Skolevej 1, 4540 Fårevejle St.og Dragsholm Slot, 4534 Hørve, tlf. 59 65 33 00

Pris: Medlemmer: kr. 1375,- Øvrige: kr. 1725,-

Tilmelding: Senest torsdag den 1. oktober 1998 til ATV-SEMAPP, Tlf. 45 25 46 30. Telefax nr. 45 93 34 35. E-mail: edm@ipt.dtu.dk.
Adresse: ATV-SEMAPP, Institut for Procesteknik/IPU, DTU, Bygning 425, DK-2800 Lyngby. Tlf. 45 88 25 22
Att.: Erling D. Mortensen, Pernille Kjølby eller Michael Jensen. Senere tilmelding er mulig i det omfang der er plads

Tilbage ---- Retur til forside