ATV-SEMAPP
Plast-gruppen

Proceskvalificering (Validering)
Indenfor plastindustrien, medical device industrien mv.
Temadag kl. 9.15-16, torsdag den 30. april 1998 i Odense
Programoplæg: Jørn Dregart Larsen, Ambu International A/S og Per O. Gravesen, Maersk Medical A/S
i samarbejde med Plaststyregruppen/ATV-SEMAPP.

Få styr på produktionsprocessen: Procesoptimering eller proceskvalificering og validering
Manglende systematisk optimering af produktionsprocesserne bevirker ofte, at produktionsprocesserne langt fra yder det forventede mht. output og kvalitet.
Temadagen vil belyse hvordan en styret proceskvalificering eller procesoptimering kan give fordele mht. kvalitet, kassarion og output af produktionsprocessen.
Disciplinen proceskvalificering er blandt andet hentet fra medicinalindustriens valideringsarbejde.
Det er seminarets formål at vise, at proceskvalificering og validering er lønsomt og sund fornuft også for virksomheder, der ikke er i medicinalbranchen. Bemærk at det er afgørende at virksomheden forholder sig til procesoptimering på det niveau virksomheden kan klare, mere end at springe procesoptimering og proceskvalificering over fordi man ikke kan overskue omfanget af de aktiviteter, der skal iværksættes.

PROGRAM

09.15-09.30
Introduktion - Hvorfor proceskvalificering (validering)
Per Gravesen, Maersk Medical A/S
Det er god sund fornuft, at kritiske processer skal være validerede, dvs. de væsentligste procesparametre skal være fastlagte og processen skal give et veldefineret output. Processtyring og optimering har været kendt og anvendt længe og validering er blot et andet og samlende begreb for disse begreber. Det er temadagens formål at afmystificere valideringsbegrebet. Foredragene vil i relation til temaet procesvalidering belyse de fordele (kvalitet, kassation og output), man kan opnå gennem parameteroptimering og -styring. Hensigten er at vise, at validering gennemført på en rationel måde kan være en gavnlig øvelse (og god sund fornuft og god økonomi) og ikke kun en sur pligt, som gennemføres af hensyn til myndighedskrav eller ISO 9000.

09.30-10.00
Risikoanalyse som et nyttigt værktøj
Birgitte Røddike, Maersk Medical A/S
En vigtig forudsætning for et godt resultat ved proceskvalificering er, at der før igangsætning er klarhed over opgaven og dens omfang. Som et eksempel til dette omtales risikoanalyse, og en måde hvorpå den kan benyttes. Samtidig vises, hvordan risikoanalysen kan være bindeled mellem produkt/procesudvikling og proceskvalificering. Et praktisk eksempel vil blive gennemgået.

10.00-10.30
Kaffepause

10.30-11.00
Validering af sprøjtestøbeprocessen - med hovedvægt på kalibrering af støbemaskiner
Jesper Højgaard Rasmussen, Novo Nordisk A/S
Det synliggøres hvilken indflydelse kalibrering af temperaturfølere mv. giver på det færdige produkt.

11.00-11.30
Validering af ekstruderingsprocessen
Bob Olorenshaw, Maersk Medical A/S
Det kan være en voldsom opgave, når en gammel og dårligt dokumenteret proces skal dokumenteres. Uden overblik, en klar plan og almindelig sund fornuft er der fare for at mange ressourcer bruges på forkerte eller uvæsentlige områder. Pålidelige målinger af hvad der kommer ud af processen er en af forudsætningerne for at kunne styre processen. Et effektivt hjælpemiddel til at måle resultatet af processen kan være en on-line dataopsamling. Kombineres dataopsamling med processtyring eller automatisk emnesortering, kan dette i visse tiljælde erstatte egentlig procesvalidering.

11.30-12.00
Statistik som hjælpeværktøj til bestemmelse af proces"vindue"
Niels Henrik Bruun, Kolding Købmandskole
I dette foredrag vil der blive gjort rede for, at Excel er et godt og billigt alternativ, når det drejer sig om standardanalyser i statistik. Det er min erfaring, at de avancerede teknikker, der tilbydes i større statistik-pakker, ofte har begrænset ekstra effekt. Man står sig derfor godt med standardmetoder, enkel softwqare som Excel og sund fornuft.

12.00-13.00
Frokost

13.00-13.30
Styring af materialeegenskaber for råvarer
Flemming Christiansen, Polymerland ApS
Med udgangspunkt i repræsentationen af flere råvareproducenter anskueliggøres, hvilke tiltag disse leverandører gør med hensyn til kvalitetssikring. Dette sker gennem løbende kvalitetskontrol på egne helt eller delvist fremstillede råvarer, som indgår i processen, og dette danner basis i den certificering, der tilbydes kunderne. Endvidere redegøres for intense kvalitetsfremmende træningssystemer, der sikrer meget få reklamationer, og at leverandørerne med andre ord opfylder de krav, som kunderne stiller til vore plastråvarer.

13.30-14.00
Casestory, Materialekvalifikationer
Søren Kristiansen, Lego A/S
1. Produktionsstrategi og optimering Automatisering og modulopbygning som produktionsstrategi Optimering af maskine, materiale, forme og udstyr i samspil med processen 2. Materialeudvikling (case) Casestory'en præsenterer udviklingsforløbet og resultatet af et projekt, hvor formålet var at fremskaffe HI-PA fra en alternativ leverandør. I undersøgelsen blev fokuseret på forhold som slagstyrke, afformning, termisk stabilitet, krymp samt indfarvning, og udvalgte materiale-varianter blev testet i produktionen.

14.00-14.30
Kaffepause

14.30-15.00
Validering af pakkemaskiner
Bob Olorenshaw, Maersk Medical A/S
Validering er ikke kun omkostninger. Gevinsten er en stabil proces, opnået gennem indgående kendskab til processen og metodisk fjernelse af procesvariationer. Gennem en systematisk optimering kan der sikres en høj produktivitet - og i bedste fald kombineret med højere produktkvalitet. Med de høstede erfaringer står man stærkt i dialogen med leverandører, når et nyt udstyr skal specificeres og forhandles.

15.00-15.30
Styring af sprøjtestøbekvaliteten i forhold til vigtige efterbearbejdningsmetoder
Hanne Berg Larsen, Bang & Olufsen A/S
I forbindelse med dekorering/lakering af plastemner er det sugninger, finner/tråde, støv, "belægninger" på overfladen og ændringer af overfladespændingen, der volder de største problemer. Der tages udgangspunkt i konkret problemstilling omkring UV-lakering og trykning af et emne i PolyCarbonat. Hvad gør man, når man står med en fejl, dvs. et symptom på, at der er noget galt, og ikke kender årsagen?

15.30-16.00
Evaluering og afrunding
Jørn Dregart Larsen, Ambu International A/S
__________________________________________________
23/031998

Sted: Scandic Hotel, Odense Hvidkærvej 25, 5250 Odense Tlf.: +45 66 17 66 66

Pris: Medlemmer: kr. 1450,- Øvrige: kr. 1850,-

Tilmelding: Senest onsdag den 8. april 1998 (senere tilmelding er mulig i det omfang, der er plads) til ATV-SEMAPP, Tlf. 45 25 46 30. Telefax nr. 45 93 34 35. E-mail: edm@ipt.dtu.dk.

Adresse: ATV-SEMAPP, Institut for Procesteknik/IPU, DTU, Bygning 425, DK-2800 Lyngby. Tlf. 45 88 25 22

Tilbage ---- Retur til forside