ATV-SEMAPP

Laser-ERFA-Gruppen arrangerer temadag:

Besøg Nordeuropas mest moderne skibsværft
Fokus på tykpladebearbejdning, aluminiumsvejsning og alternative processer
Temadag tirsdag den 28. april 1998 hos Odense Stålskibsværft - Lindø
Programtilrettelæggelse: Styregruppen for Laserbearbejdning, Laser-ERFA-Gruppen, ATV-SEMAPP

PROGRAM:

10.00-10.10
Velkomst
Aage Søndergaard, formand for Laser-ERFA-Gruppen

10.10-10.30
Præsentation af Lindø, herunder overvejelser vedrørende automatisering af processer
Carl Erik Skølstrup, Odense Stålskibsværft, Lindø

10.30-11.00
Laserprocessen i sværindustrien - Erfaringer og perspektiver fra Lindø
Michael Sellerup, Odense Stålskibsværft, Lindø
Igennem de sidste 10 år har Lindø været aktiv i laserprojekter med det formål at introducere laserteknologi i skibsbygningsbranchen. De sidste 2 år har Lindø isamarbejde med FORCE og DTU arbejdet decideret med den første laserapplikation på værftet, til skæring, opmærkning og svejsning af skibselementer - i første omgang til pilotproduktion. Foredraget omhandler de erfaringer ,der er opsamlet med laserteknologien på denne maskine. Desuden beskrives de perspektiver skibsbygningsindustrien generelt og Lindø konkret ser i anvendelse af laserteknologien.

11.00-12.30 Virksomhedsbesøg Laserinstallation - øvrige stålproduktion

12.30-13.30
Frokost

13.30-14.00
Lasersvejsning - tykplade
Jens Klæstrup Kristensen - FORCE Instituttet
Med lasersvejsning med høj effekt har den tunge industri fået mulighed for en længe tiltrængt fornyelse, og markante forbedringer på kvalitets-, produktivitets- og miljøområdet er i sigte. I foredraget vil de teknologiske muligheder for højeffektlasersvejning blive skitseret. De resulterende egenskaber vil bliver forklaret med speciel reference til sædvanlige konstruktionsstål. Da der typisk er tale om store emner vil også muligheden for løbende tilpassede svejseparametre, afhængige af eksempelvis en varierende fugebredde, bliver omtalt (adaptiv styring). Udviklingen indenfor dansk og europæisk industri diskuteres.

14.00-14.45
Laserskæring, tykplade
Hans-Ole Ketting, IPU
Kvaliteten af laserskæring i tykt ulegeret stålplade (tykkelse > 15mm) er meget afhængig af stålets kemiske sammensætning og overfladebeskaffenhed. Med udgangspunkt i Odense Stålskibsværfts laserinstallation og dens muligheder, belyses emnet i teorien og med praktiske eksempler. 14.30 Pause

14.45-15.15
Højeffektlasersvejsning af aluminium
Jens Klæstrup Kristensen - FORCE Instituttet
Aluminiumslegeringer vil i fremtiden blive anvendt mere og mere til konstruktive forhold på grund af deres lave vægt og rimelige styrke- samt korrosionsforhold. Imidlertid udgør sammenføjning af disse materialer en stor udfordring. I foredraget gennemgås muligheder og begrænsninger ved lasersvejsning af aluminiumslegeringer med såvel CO2- som Nd-YAG-lasere. Den generelle konklusion er at lasersvejsning af aluminiumslegeringer er mulig med godt resultat sammenlignet med lysbuesvejsning når blot visse simple regler følges.

15.15-15.45
Alternative processer
Per Faxøe Larsen, Force Instituttet
State off the art for plasma- og flammeskæring i tykplade. Abrasiv vandstråleskæring som alternativ til de termiske skæremetoder. Abrasiv vandstråleskæring, hvilke fordele, hvilket udstyr, økonomisk alternativ?. Alternative processer?.

15.45-16.00
Evaluering og afslutning
____________________________________________
23/03/1998

Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP: Kr. 1325,-. Øvrige kr. 1650,-.

Tilmelding: Senest onsdag den 8. april 1998 (senere tilmelding er mulig i det omfang, der er plads) til ATV-SEMAPP. Tlf. 45 25 46 30. Telefax nr. 45 93 34 35. E-mail: edm@ipt.dtu.dk.

Adresse: ATV-SEMAPP, Institut for Procesteknik/IPU, DTU, Bygning 425, DK-2800 Lyngby. Tlf. 45 88 25 22

Tilbage ---- Retur til forside