Laser-ERFA-Gruppen/ATV-SEMAPP


Laseroperatørkursus - Trin I
Mandag den 18. og tirsdag den 19. januar 1999 på DTU, Lyngby

PROGRAMTILRETTELÆGGELSE OG UNDERVISNING:
Hans-Ole Ketting, Lasergruppen/IPU, Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 425, 2800 Lyngby, i samarbejde med Laser-ERFA-Gruppen.

KURSET HENVENDER SIG TIL
personer indenfor jern og metalindustrien, som søger eller har beskæftigelse indenfor den del af industrien, der anvender laserbearbejdning.

FORMÅL
Kursets formål er, at give deltagerne et grundlæggende kendskab til dannelse af laserlys og dets karakteristika og muligheder ved materialebearbejdning. Desuden at give en oversigt over forskellige maskintyper med tilhørende styringsformer. Kurset afsluttes med et kort virksomhedsbesøg hos en laserskæremaskinbruger. Dette kursus lægger også vægt på faststoflaser-information p.g.a. denne lasertypes stigende anvendelse i dansk industri.

ADGANGSBETINGELSER
Kursusdeltagerne er ufaglærte / faglærte, der har eller vil få brug for viden på dette felt. Der kræves ingen specielle forudsætninger for deltagelse.

UNDERVISNINGSINDHOLD
1. Kursusinformation 1 lek.
2. Laserlysdannelse, incl. demonstration 2 lek.
3. Procesintroduktion, incl. praktisk øvelse 3 lek.
4. Video og emneeksempler 1 lek.
5. Opbygning af laserskæremaskiner, incl. styringer 2 lek.
6. Besøg hos laserskæremaskinbruger 3 lek.
7. Sikkerhed 1 lek.
8. Evaluering 1 lek.
I alt 14 lek.

Kurset gennemføress med 7 lektioner pr. dag, som en kombination af teori, gruppearbejde og praktiske øvelser. Der udstedes et kursusbevis til deltagere, der har gennemført med tilfredsstillende resultat.

Som undervisningsmateriale anvendes bogen "CO2 Laser Cutting" af John Powell, 1998. Undervisningsmaterialet anvendes også på laseroperatørkursus, trin 2.

Antal kursusdeltagere: Minimum 10, maximum 16. Tilmeldinger ud over maximumantallet på 16 vil blive noteret på en afbuds-/venteliste, men deltagerantallet kan ikke påregnes udvidet i dette kursus.Tid: Kursusstart: 18/1 1999 kl. 9.00. Kurset slutter 19/1 1999 kl. 16.00.

Sted: Lokale 125, Bygning 425 (v. Akademivej), DTU, 2800 Lyngby.

Pris: Kr. 1200,- + Undervisningsmateriale, 500 kr., excl. moms. Faktura vil blive fremsendt af IPU. Prisen er excl. fortæring, som kan købes i DTU's kantiner til "studenterpriser".

Tilmelding: Senest5/1 1999 til ATV-SEMAPP, DTU bygning 425, 2800 Lyngby, Fax. 4593 3435
att.: Pernille Kjølby, Omstillingen IPT/IPU, tlf. 45254800, E-mail: pkj@ipt.dtu.dk eller
Erling D. Mortensen, tlf. 4525 4630.Retur til forside