Laser-ERFA-Gruppen/ATV-SEMAPP inviterer til

Laser-ERFA-Møde
Et erfaringsudvekslingsmøde for brugere af laserudstyr i dansk industri samt for andre interesserede i området.
Torsdag den 7. oktober 1999 hos Force Instituttet, Brøndby

Programtilrettelæggelse
Styregruppen for Laserbearbejdning, Laser-ERFA-Gruppen, ATV-SEMAPP

Program (foreløbig udgave)
08.30-10.00 Basisviden om laserbearbejdning
Flemming O. Olsen, Institut for Procesteknik , DTU
Med udgangspunkt i de tilstedeværendes ønsker vil Flemming Olsen - traditionen tro - stille sin viden om laserbearbejdningens mange aspekter til rådighed. Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Basisviden om laserbearbejdning er primært et tilbud til personer, der for nylig er begyndt at interessere sig for eller arbejde indenfor laserområdet, men også mere erfarne er velkomne.
Ønsker man ikke at deltage i denne diskussion af problemstillinger er man velkommen til at møde kl. 10.10.

10.10 -10.15 Velkomst
v. Aage Søndergaard, JPBC A/S, formand for Laser-ERFA-Gruppen

10.15-12.00 Erfaringsudveksling.
Deltagerne opdeles i to grupper, hvor egne problemstillinger - efter et kort oplæg - kan diskuteres i relation til gruppetemaet. Deltagerne opfordres til at medbringe data, prøver og/eller problemstillinger. Oplys venligst gruppenummer ved tilmelding!

Gruppe 1: Materialekvaliteter ved bearbejdning i sort (tykt) stål
Oplæg/ordstyring: Bjørn Hansen, Ib Andresen Industri A/S
Hvad er laser-skære-egnet stål? Hvilke skærekvaliteter kan leverandørerne levere? Hvad tilbyder leverandørerne (f.eks. Sanistål og S C Sørensen)? Kan man bestille stål 37.2 - egnet til laserskæring?

Gruppe 2: YAG-laserbearbejdning
Oplæg/ordstyring: Steen Erik Nielsen, Force Instituttet
Hvad anvendes YAG-lasere til specielt i dansk industri?. Hvorfor vælge YAG-laser fremfor CO2-laser ?. Hvordan er snitkvalitet / svejsekvalitet?. Forhold omkring flexibilitet, stabilitet, produktivitet, driftomkostninger m.m. diskutteres. Erfaringer omkring håndtering af stråle/fiber ved hjælp af robotter eller andet udveksles.

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.30 CO2 lasersvejsning - et supplement til YAG-laseren?
Torben Funder-Kristensen, Danfoss A/S
På Danfoss svejses der både med CO2 laser og YAG laser. Yag laseren anvendes hvor der er tale om mindre emner hvorimod CO2 laseren ses anvendt til større svejsdybder. Der vises eksempler på hvorledes svejsdybder på 5 mm i rustfrit stål er opnået med en 3 kW CO2 laser. Praktiske forhold omkring spalter, emnerengøring og processtabilitet diskuteres.

13.30-14.00 Industriens erfaring med YAG-lasere
Jørgen Bang Mikkelsen, Grundfos A/S

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Nd-YAG laser processing, State of the art.
Presented by HAAS laser, Mr. Peter Schlutter.
HAAS Laser is among the leading manufacturers of high power Nd-YAG lasers for materials processing. State of the art within high power processing will be presented both related to cutting and welding applications. Furthermore,  future trends in laser developments will be discussed.

15.00-15.30 Højeffekt Nd-YAG laser bearbejdning på FORCE.
Thomas Aaboe Jensen, Force Instituttet
FORCE installerede i april en 5 kwatt Nd-YAG-laser, hvilket absolut repræsenterer state of the art idag. Erfaringer med denne koblet med erfaringer fra de seneste 14 år med Nd-YAG lasere på FORCE vil blive fremlagt.

15.30-16.00 Rundvisning i Laser-laboratoriet hos Force Instituttet

16.00-16.15 Afslutning.Tid: Torsdag den 7. oktober 1999.   Fra kl. 08.30 eller 10.10 til 16.15
Sted: Force Instituttet, Park Alle 345, 2605 Brøndby
Pris: Medlemmer: Kr. 1350,-   Øvrige: Kr. 1675,-
Tilmelding:
Senest mandag den 20. september 1999 til Receptionen, IPT, IPU og ATV-SEMAPP,
Tlf. 45 25 48 00, fax 45 93 34 35, E-mail: pkj@ipt.dtu.dk
Seminaret koordineres af:
Erling D. Mortensen, ATV-SEMAPP.

Retur til forside