Laser-ERFA-Gruppen/ATV-SEMAPP

Laseroperatørkursus - Trin II
Onsdag den 26. - fredag den 28. januar 2000 på DTU, Lyngby

TILRETTELÆGGELSE OG UNDERVISNING
Hans-Ole Ketting, Lasergruppen/IPU, Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 425, 2800 Lyngby, i samarbejde med Laser-ERFA-Gruppen.

KURSET HENVENDER SIG TIL
personer indenfor jern- og metalindustrien, som søger eller har beskæftigelse indenfor den del af industrien, der anvender laserbearbejdning.

FORMÅL:
Kursets formål er, at give deltagerne et grundlæggende kendskab til opbygning af laserkilder og deres anvendelser til materialebearbejdning. Desuden at give mulighed for programmeringsforståelse, lave kvalitetskontrol på laserskårne emner og kunne foretage simplere former for maskinvedligehold. Kurset afsluttes med et kort gennengang af alternative laserprocesser og sikkerhed på et videregående plan. Dette kursus lægger også vægt på faststoflaser-information p.g.a. denne lasertypes stigende anvendelse i dansk industri.

ADGANGSBETINGLSER:
Kursusdeltagerne er ufaglærte/faglærte der har eller vil få brug for viden på dette felt. Der kræves kvalifikationer fra ca. 2 måneders ansættelse hos et laserskærefirma eller laseroperatørkursus 1.

UNDERVISNINGSINDHOLD:
1. Kursusinformation 1 lek.
2. Laserresonatoropbygning 2 lek.
3. Procesforståelse, incl. praktiske øvelser 4 lek.
4. Programmering, incl. praktiske øvelser 4 lek.
5. Maskinvedligeholdelse, incl. praktiske øvelser 4 lek.
6. Kvalitetsbedømmelse, incl. praktiske øvelser 2 lek.
7. Alternative laserprocesser 2 lek.
8. Sikkerhed, videregående 2 lek.
9. Evaluering 1 lek.
I alt 22 lek.

Kurset gennemføres med 7/8 lektioner pr. dag, som en kombination af teori, gruppearbejde og praktiske øvelser. Der udstedes et kursusbevis til deltagere, der har gennemført med tilfredsstillende resultat.

På grund af mangel på egnet dansk lærebogsmateriale udleveres der engelsksproget materiale. Al undervisning vil som sædvanlig foregå på dansk og manglende sprogkundskaber er slet ingen hindring.

Antal kursusdeltagere: Minimum 10, maximum 16. Tilmeldinger ud over maximumantallet på 16 vil blive noteret på en afbuds-/venteliste, men deltagerantallet kan ikke påregnes udvidet i dette kursus.TID: Kursusstart: 26/1 2000 kl. 9.00. Kurset slutter 28/1 2000 kl. 15.00.
STED: Lokale 125, Bygning 425, Produktionstorvet (v. Akademivej), DTU, 2800 Lyngby.
PRIS: Kr. 1950,- excl. moms. Faktura vil blive fremsendt af IPU. Prisen er excl. fortæring, som kan købes i DTU's kantiner til "studenterpriser".
TILMELDING: Senest  7/1 2000 til ATV-SEMAPP, DTU bygning 424, 2800 Kgs. Lyngby, Fax. 4593 3435
att.: Pernille Kjølby, Receptionen IPT/IPU, tlf. 45254800, E-mail: pkj@ipt.dtu.dk eller
Erling D. Mortensen, tlf. 4525 4630.

Retur til forside