Laser-ERFA-Gruppen/ATV-SEMAPP inviterer til:

Laser-ERFA-Møde

Virksomhedspræsentation og -besøg hos
Grundfos A/S

Torsdag d. 7. oktober 2004 hos Grundfos A/S, Bjerringbro
Ankomststed: Grundfos Centre

Kontaktperson: Jørgen Bang Mikkelsen.

Klik og find Grundfos Centre øverst til højre
Vejviser til Bjerringbro

Som udgangspunkt er Grundfos A/S en internationalt anerkendt pumpeproducent, men samtidig er virksomheden også kendt for sin viden om produktion og produktionssystemer, herunder systemer hvori der indgår forskellige lasertyper.

Ved denne dag bliver der lejlighed til at høre og se eksempler Grundfos's anvendelse af forskellige former for laserbearbejdning. Desuden vil der blive præsenteret en case, et "state of the art" indlæg samt et indlæg om laserfusing.

Temadagen vil blive afholdt på Grundfos Centre, hvor der også er indskrivning.

PROGRAM

09.00-09.45

Ankomst til Grundfos Centre – modtagelse/indskrivning

09:45-10:00 Fremvisning af Grundfos film
10:00-12:00 Opdeling i grupper og rundvisning
Der vil blive lejlighed til at se enkeltstående laser-automater, robot-laserceller, moderne højeffektive produktionslinier og –systemer, med eksempler på praktisk anvendelse af bearbejdningsprocesserne lasersvejsning og -skæring.

12:00-13:00

Frokost-buffet
Mulighed for. besøg i Grundfos museet, som ligger ved centrets restaurant.

13:00-13:30 Grundfos case
J. Bang Mikkelsen, chefspecialist, Grundfos A/S
Case om fremstillingsproces, der omfatter 2-3 laseroperationer.
13:30-14:30 Laserbearbejdning – State of the art
Dr. Kurt Mann, teknisk leder, Trumpf GmbH
 • Teknologisk status og forventninger til fremtiden (nyheder!?)
 • Disk-, diode- og fiberlaser
 • Automatisering af udstyr
 • Applikationer – eksempler på anvendelser
 • Udviklingstendenser for skæring og svejsning
 • 14:30-14:45 Pause
  14:45-15:15

  Laserfusing
  Steen Erik Nielsen, M.Sc.Eng., Ph.D., Project Manager, Innovation in Welding Technology, Force Technology A/S
  Laserfusing er en overfladebehandlingsteknik hvorved en termisk sprøjtet belægning fuses/svejses til emneoverfladen således, at der opnås en homogen og tæt belægning. Teknikken er interessant i tilfælde, hvor der kun er behov for forholdsvis tynde slid/korrosions-belægninger (0.5-1 mm) og en lille varmepåvirkning af komponenten. Teknikken er velegnet til både mindre og større flader og er specielt egnet til reparationsformål. Indlægget vil være en generel præsentation af teknikken.

  15:15-15:45 Paneldiskussion
  15:45-16:00 Evaluering og afslutning


  Pris:
  Medlemmer af ATV-SEMAPP:  Kr. 1250,-. Øvrige:  Kr. 1550,-.
  For studerende, der er medlemmer af ATV-SEMAPP, er deltagelsen gratis.
  Prisen dækker gebyr og fortæring samt evt. udleveret materiale.

  Tilmelding:
  til Receptionen, IPL, IPU og ATV-SEMAPP, Tlf. 45 25 48 00, att. Grethe Lund Rasmussen / Michael Jensen, eller til Erling D. Mortensen, tlf. 45 25 46 30, E-mail: semapp@ipl.dtu.dk , fax 45 93 45 70.
  Minimum 40 deltagere for at kunne gennemføres!

  Oplys venligst navn, stilling, virksomhed, adresse, postnr./by, tlf.nr. på virksomhed, samt faktura-adresse, hvis denne er forskellig fra førnævnte.
  Eller udfyld Tilmeldingsformular.  Opdateret 20. september 2004