Laser-ERFA-Gruppen/ATV-SEMAPP inviterer til:

Laser-ERFA-Møde

Erfaringsudveksling og indlæg om laser-fusing, laser-rørskæring og konkurrenceevnen for underleverandører.

Torsdag d. 26. maj 2005 i Middelfart

PROGRAM

09:30-09:40 Velkomst
Aage Søndergaard, fabrikant, JPBC A/S, formand for Laser_ERFA-Gruppen
Herefter opdeles deltagerne i nedennævnte to erfaringsudvekslingsgrupper.
09:40-11:30 1. Erfaringsudveksling – Laserskæring
Oplæg og koordinering: Flemming O. Olsen, professor, IPL, DTU.
  2. Erfaringsudveksling - lasersvejsning.
Oplæg og koordinering: Steen Erik Nielsen, M.Sc.Eng., Ph.D., Project Manager, Innovation in Welding Technology, Force Technology A/S.
Der vil primært blive diskuteret emneområder som bringes op af deltagerne selv. Derfor er det vigtigt for diskussionens værdi og relevans, at man som deltager bidrager med mulige medbragte svejseproblematikker som så kan erfaringsudveksles med andre.
Både specifikke men også mere brede emneområder som tages op kunne eksempelvis falde indenfor områderne; svejsekvalitet, kvalitetssikring, processikkerhed, procesovervågning, test af emner, svejseproduktivitet, prisforhold, hvad koster en lasersvejsning ?, svejsesystemforhold, lasertyper, emneudformning og tolerancer, svejsedata, produktionsforhold, sikkerhed - og meget meget mere.
Der er således frit slag for deltagerne. Ved at medbringe egne problematikker til diskussion opnås derfor det bedste udbytte af diskussionen.
11:30-11:45

Plenum
• Kort info grupperne
• Forslag til nye temaer for erfaringsudveksling.

11:45-12:00 "Frikvarter"
- mulighed for kontakt og drøftelse af aktuelle spørgsmål.
12:00-13:00 Frokost
13:00-13:30 Laserfusing
Steen Erik Nielsen, M.Sc.Eng., Ph.D., Project Manager, Innovation in Welding Technology, Force Technology A/S.
Laserfusing er en overfladebehandlingsteknik hvorved en termisk sprøjtet belægning fuses/svejses til emneoverfladen således, at der opnås en homogen og tæt belægning. Teknikken er interessant i tilfælde, hvor der kun er behov for forholdsvis tynde slid/korrosions-belægninger (0.5-1 mm) og en lille varmepåvirkning af komponenten. Teknikken er velegnet til både mindre og større flader og er specielt egnet til reparationsformål. Indlægget vil være en generel præsentation af teknikken.
13:30-14:00 Erfaring med Rør-laser-skæring
Steen Georg Jensen, Ib Andresen Industri A/S.

Figur  Figur


• Erfaringer med forskellige maskintyper.
• Rørlaserskæring i én operation som erstatning for savning, boring og fræsning.
• Nytænkning med hensyn til udformning af emner.
• Materialekvalitet og håndtering af tolerancer på rør til automatisk laserskæring.
• 2D og 3D laserskæring i røremner.
14:00-14:15 Kaffe
14:15-14:45 Konkurrenceevnen i en outsourcing-tid – en case
Aage Søndergaard, JPBC A/S.
14:45-15:00 Evaluering og afslutning

Sted:
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, tlf. 63 41 81 00

Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP:  Kr. 1600,-. Øvrige:  Kr. 1950,-.
For studerende, der er medlemmer af ATV-SEMAPP: DKK 200,- .
Prisen dækker gebyr og fortæring samt udleveret materiale.

Tilmelding:
til Receptionen, IPL, IPU og ATV-SEMAPP, Tlf. 45 25 48 00, att. Grethe Lund Rasmussen / Michael Jensen, eller til Erling D. Mortensen, tlf. 45 25 46 30, E-mail: semapp@ipl.dtu.dk , fax 45 93 45 70.

Oplys venligst navn, stilling, virksomhed, adresse, postnr./by, tlf.nr. på virksomhed, samt faktura-adresse, hvis denne er forskellig fra førnævnte.
Eller udfyld Tilmeldingsformular.Opdateret 27. januar 2005