Logo SEMAPP / DanCorr  inviterer til:  
English

Grundlæggende korrosionsteknologi

Kursus, torsdag d. 23. og fredag d. 24. august 2012 på DTU, Lyngby
- Egne problemstillinger kan inddrages.

Underviser: Per Møller, professor, DTU Mekanik
Sprog: Dansk eller Engelsk (se nedenfor).

Udsagn fra deltagerne:
- "Rigtigt spændende, informativt, praktiske eksempler"
- "Godt og spændende. Yderst relevant og blandet med gode cases"

- "Per Møller er en god og dygtig underviser, der gør tingene levende".

Formålet med kurset er give deltagerne en viden, der sætter dem i stand til at kunne vurdere forskellige korrosionstyper og kunne detektere korrosions-problematiske konstruktioner.

Artikel

Baggrunden for kurset er, at udgifterne til korrosionsskader af gode design-produkter, apparater og nyttige konstruktioner vurderes at være meget store for såvel virksomheder som samfundet og at der ved rettidig omhu er store muligheder for at minimere omkostninger forbundet med korrosionsskader. Desuden kan der opnås besparelser ved større sikkerhed mod nedbrud ved fabrikation, fejl mht. performance mv.
Se også dokumentet "Global Needs for Knowledge Dissemination, Research, and Development in Materials Deterioration and Corrosion Control" fra The World Corrosion Organization.

Kurset henvender sig bl.a. til
- personer med ansvar for materialer, teknologier, produkter og applikationer
- personer med ansvar for kvalitet, holdbarhed og levetid af produkter og konstruktioner
- personer der ønsker at forbedre sine forudsætninger for at arbejde med tværfaglige problemstillinger
- teknikere og ingeniører, der ønsker en opdatering på området.

Tilmeld dig kurset og få styrket dit overblik og viden om korrosion samt få udvidet dit netværk. Nærmere oplysninger nedenfor.

Artikel

Underviserens oplæg:
I kurset vedr. grundlæggende korrosionsteknologi kan ingeniører m.fl. uden forudgående kendskab til elektrokemi og korrosion (en vis kemisk baggrund/rutine kan dog være fordelagtig), stifte bekendtskab med fagområdet, med henblik på at forbedre sine forudsætninger for at arbejde med tværfaglige problemstillinger.

Der kan eventuelt fokuseres på emner, der har relevans for deltagerne i kurset, således at der eksempelvis fokuseres på korrosion for produktudviklere, korrosion i elektronik, korrosion i beton, korrosion i marin-atmosfære eller andre emner der måtte have relevans for deltagerne.

PROGRAM

1. Introduktion til fagområdet korrosionsteknologi

2. Termodynamik knyttet til korrosion, herunder beregning og fortolkning af Pourbaixdiagrammer

3. Elektrodekinetik (Metoder og teknikker til bestemmelse af korrosionshastigheder samt fortolkning af resultater fra undersøgelser)

4. Passivitet af metaller
5. Forskellige korrosionstyper ordnet efter Katodiske reaktioner

6. Forskellige korrosionstyper ordnet efter angrebets udseende
7. Korrosion i forskellige miljøer

8. Korrosion i elektronik-konstruktioner
9. Korrosionsprøvning og overvågning

10. Metoder til imødegåelse af korrosion.

Kursuslængde: To undervisningsdage.
Uhligs Corrosion Handbook, Wiley


Undervisningsmateriale:

- Kursusunderviserens Powerpoint-præsentationsmateriale

- Uhligs Corrosion Handbook. Deltagerne modtager bogen til ca. halv udsalgspris hos dansk boghandel. Ønskes bogen ikke kan den afbestilles ved tilmelding og prisen reduceres med 600 kr. (se pris nedenfor).


Tilrettelæggelse:
Per Møller i samarbejde med DanCorr-styregruppen, ATV•SEMAPP.

Sprog:
Som udgangspunkt dansk. Hvis der registreres tilmeldinger fra udlandet tilbydes kurset holdt på engelsk. Gør derfor venligst opmærksom på sprogønske ifm. evt. tilmelding, herunder om din tilmelding kun er gældende for et af sprogene.

Tid og sted:
Torsdag d. 23. kl. 09:00-17:00 og fredag d. 24. august 2012 kl. 08:00-16:00, lokale S08, Stuen, Bygning 101, Indgang A, Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej, 2800 Kgs. Lyngby. 
Se Vejviser.

Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP: DKK: 7.500,- incl. Uhligs Corrosion Handbook. Andre: DKK: 8.300,-
Prisen nedsættes med 500 kr. ved tilmelding inden 3. august 2012. Afbestilles Uhligs Corrosion Handbook ved tilmeldingen reduceres prisen med yderligere 600 kr.
Priserne er excl. MOMS.

Hotels:
Nærmere om hoteller i Københavnsområdet, klik her.
Nærliggende hoteller, f. eks.  Scandic EremitageHotel Fortunen og Gentofte Hotel.

Tilmelding:
Udfyld tilmelding HER. Bekræftelse modtages på pc-skærm umiddelbart efter afsendelse samt kort tid efter som e-mail.
Du kan også tilmelde dig til Anette Kaltoft, tlf. +45 4525 4717 (09:00-12:30) eller til Erling D. Mortensen, tlf. nr. +45 4525 4630 eller ved at sende en e-mail til semapp @ atv-semapp.dk.
Ved tilmelding pr. e-mail, oplys venligst navn, stilling, virksomhed, adresse, postnr./by, tlf.nr. på virksomhed, EAN-nr. hvis der ønskes elektronisk faktura, samt faktura-adresse hvis denne er forskellig fra førnævnte.
Vejledende tilmeldingsfrist er fredag d. 3. august (senere tilmelding er mulig, dog vil levering af Uhlig-bogen ved kursusstart være usikker).
Medlemsskab kan tegnes i forbindelse med tilmelding.

Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere. Max 20 deltagere.

Kursusunderviseren tilbyder - i forlængelse af kurset - at gennemføre individuelle virksomhedstilpassede kurser.

ATV-SEMAPP Home