Logo SEMAPP                                       Bio People logo                                      TI logo  
Invitation til:

Medical devices

- til gavn for industri, patient og samfund

Konference, 17. januar 2013, konferencesalen, Teknologisk Institut, Taastrup


Konference billeder

I Danmark spiller medical devices en central rolle i forhold til medicoindustriens bidrag til sundhedsinnovation.

Innovativ sundhedsteknologi og udvikling af medicinsk udstyr og apparatur har et anerkendt og stort potentiale - ikke kun i forhold til at tilføre markante forbedringer i mange menneskers livskvalitet, men også i forhold til at skabe vækst og nye arbejdspladser i danske virksomheder.

Den danske medicoindustri er i høj grad innovationsdrevet. Men de mange udfordringer, der er forbundet med udviklingen af nye effektive produkter og kvalitetsfunderede løsninger, er på trods heraf ikke blevet lettere i en tid med global krise, reduktion i R&D-investeringer og stadig skærpede regulativer. Netop disse udfordringer behandles på nærværende konference, og konferencen kommer med bud på, hvordan ny teknologi og specialiseret viden kan imødekomme de voksende krav om en radikal tilgang til produktudvikling og brug af kreative løsningsmodeller.

Behovet for ny viden er stort, men området rummer også en række spændende sundheds- og forretningsmæssige muligheder, som kan være til stor gavn for industri, patienter og samfund. Infektioner koster samfundet dyrt og kræver længerevarende hospitalsindlæggelse af den enkelte patient. Det har derfor store perspektiver at kunne mindske forekomsten af nosocomielle bakterieinfektioner med nye innovative løsninger. Udviklingen af nye funktionelle materialer og overfladebehandlinger til produkter til invasiv anvendelse er ikke alene til gavn for patienterne; den er også en nøgleparameter for industriens evne til at differentiere sig i forhold til konkurrenterne. Tæt samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle miljøer på hospitaler, forskningsmiljøer hos universiteter samt GTS-institutter er et vigtigt element, hvis dansk medicoindustri fortsat skal være på forkant med den seneste udvikling.

Infektionsbehandling, nye biokompatible materialer og sensorteknologi er blot et par eksempler på konferencens temaer.


PROGRAM

09:00 - 09:25

Ankomst, kaffe mm.         


09:25 - 09:30


Velkomst

Bo Frølund, Divisionsdirektør, Life Science, Teknologisk Institut

09:30 - 09:50
Dorthe Kjær Pedersen

Udvikling af medico-produkter i samarbejde mellem virksomhed, forsker og klinik

Dorte Kjær Pedersen, Medico Innovation

 1. Medico Innovation igangsætter konkrete innovationssamarbejder mellem offentlige og private parter (OPI-projekter)
 2. Det er målet at private medicotekniske virksomheder, universiteter og hospitaler går sammen om at udvikle nye innovative idéer og koncepter inden for sundhedsområdet.
 3. OPI-projekterne baserer sig på brugerinddragelse samt tværfagligt samarbejde og skal udvikle nyt og innovativt udstyr samt skabe fundamentet til nye arbejdspladser, enten i start-ups eller i eksisterende virksomheder.
 4. Et projekt-eksempel er nPOCT, som er en intelligent og intuitiv platform, der giver flere enheder og applikationer en sikker, internet-baseret forbindelse til kliniske servere. nPOCT gør det muligt for producenterne at forenkle udstyr for Tele-care og dermed reducere omkostninger og vedligeholdelse.
Dorthe er uddannet levnedsmiddelkandidat, Cand.techn.al., Ph.D. fra Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole, og har mere end 10 års erfaring med forskning og produktudvikling af måleudstyr til levnedsmiddelindustrien. Levnedsmiddeluddannelsen er siden suppleret med en MBA fra DTU Business. Dorthe har bl.a. været Concept Development Manager i FOSS A/S. Siden starten af 2010 har Dorthe haft ansvaret for at opbygge og lede innovationspartnerskabet UNIK (www.partnerskabetunik.dk), hvor mere end 80 partnere fra industri, videninstitutioner og det offentlige sundhedsvæsen sammen udvikler nye teknologier til kronisk syge. Siden august 2012 har Dorthe været ansat som Projektchef i Medico Innovation.


09:50 - 10:10

Liselotte Blond Sørensen

Medical Device Directive – hvad er de regulatoriske krav til medicinsk udstyr

Liselotte Blond Sørensen, DMD Consulting Aps

Indlægget vil give en kort introduktion til de krav og elementer, der indgår i CE-mærkningen for medicinsk udstyr. Følgende emner vil blive berørt:

 1. Introduktion til direktivet om medicinsk udstyr
 2. Klassification af udstyret
 3. Veje til CE-mærket
 4. De Væsentlige krav til udstyret, herunder brugen af harmoniseret standarder
 5. Risikoanalyse
 6. Krav til markedsovervågning og indberetningssystemet

Liselotte Blond Sørensen er medejer af Danish Medical Devices Consulting ApS, der rådgiver om godkendelse af medicinsk udstyr i hhv. Europa, US og Canada, etablering af kvalitetsstyringssystemer samt software validering. Liselotte er uddannet maskiningeniør og har mere end 18 års erfaring indenfor den medicinsk udstyrs industri, bl.a. fra Radiometer Medical Aps og Coloplast A/S.


10:10 - 10:35


Biokompatibilitetstest af medical devices

Anette Bruhn fra CiToxLAB Scantox A/S

 


10:35 - 10:45

Pause         


10:45 - 11:10
Daniel Bar-Shalom

Innovation is not necessarily expensive, the genesis of a novel device – a new Dual Chamber Syringe

Daniel Bar-Shalom, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen

All innovation starts with THE IDEA, the rest is lots of hard work, lots of patience (and, more important, impatience) and lots of resources. Pre-Filled syringes represent a convenient and effective alternative to the old vial/syringe/ampule model. In many cases, stability issues preclude the use of pre-mixed products, the components must be kept separated until the moment of injection, Dual-Chamber Syringes fulfill this need. The existing offerings work well but are expensive and cumbersome. A new concept might afford an easier-to-use, cheaper product. The concept is reviewed and the path to its present status is examined. With the help of the many organizations available in Denmark, it has been possible to bring the project where prototypes can be presented, tests carried out, patents filled and all this without the need to find significant financing “up-front”.

Daniel Bar-Shalom is an Associate Professor at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen, and at Bioneer, a non-for-profit organization providing services to the BioTech and Pharmaceutical industries. Before studying pharmacy and qualifying as a pharmacist, he studied biology, botany in particular. He own and managed a pharmacy with considerable compounding activities and served as a medical officer (pharmacist) in the Israeli Army. In both situations he gathered insight into the problems of drug administration which led him to start a drug-delivery company, Egalet, where he worked for more than 20 years. The main technologies being Egalet, an erosion based controlled release dosage form and Parvulet, a child-specific formulation. He consulted to the pharmaceutical, medical-device and cosmetic industries, many of his inventions maturing into marketed products. He is involved in initiatives to improve the medication of pediatric and geriatric therapies and formulations. He is the inventor of numerous patents, has authored papers, reviews, book chapters and assiduously presents his - often unconventional l- views in meetings, symposia and interest groups.


11:10 - 11:35
Naseem Theilgaard

Antimicrobial strategies and processes for medical devices

Naseem Theilgaard, Teknologisk Institut

Medical devices are indispensable in modern-day clinical medicine. However, their use is often associated with infections due to bacterial and fungal colonization at the surface of the device in contact with body fluids creating biofilms.
Bacteria growing in a biofilm are highly resistant to antibiotics, up to 1,000 times more resistant than the same bacteria not growing in a biofilm.
The implementation of antimicrobial properties to a device such as a catheter or an orthopedic implant is a means to combat microbial colonization. In this presentation we will outline a number of technologies that can give antimicrobial properties to surfaces and devices with relevance to clinical environments.

Naseem Theilgaard, B.Sc.(Hons.), D.I.S. M. IDA, is Head of New Medical Devices Initiatives at Plastics Technology, Danish Technological Institute. She has more than 20 years of experience of consultancy and contract research services in the field of product and process development of polymer and ceramic components for medical applications. She has coordinated a large number of projects funded by the European Commission, the European Space Agency as well as the Ministry of Science, Innovation and Education.


11:35 - 12:00
Maria Werthen

Wound infection and anti-microbial dressings; in vitro testing during product concept development

Maria Werthén, Mölnlycke

Patients with hard to heal wounds or wounds with extensive tissue loss are vulnerable to infections. High amounts of antibiotics are used for treatment of wound infections although they usually do not fully eradicate the bacteria. Mölnlycke Health Care has today a few different dressings for topical treatment to prevent and manage wound infection, all including silver as antimicrobial agent. During evaluation of the efficacy of antimicrobial treatments, we try to develop in vitro models mimicking the wound infection environment to make the step from in vitro to in vivo testing a little shorter. Also, development of more complex in vitro model is under progress, where the objective is to study interactions between biofilm bacteria and human cells, making testing of new treatment strategies possible, where bacterial virulence instead of bacterial killing is the target.

Maria Werthén, PhD, (Assoc Prof in Biomaterial science, Gothenburg University) is a Senior scientist at Mölnlycke Health Care AB, active in research and development of wound dressings/treatments with bioactive components such as antimicrobial substances. She has a background in the biomaterial field with interest in both human cell, bacterial and protein interactions at biomaterial surfaces.


12:00 - 13:00

Frokost         


13:00 - 13:25
Jimmy Bak

Desinfektion af intravenøse katetre med UV-teknologi

Jimmy Bak, U-Vivo ApS

Ultraviolet lys (UVC) har været anvendt i mere end et århundrede til desinfektion af drikkevand. Det anvendes også til desinfektion af luft og overflader. Desinfektionsmekanismen er absorption af UVC fotoner i mikroorganismernes DNA, hvilket resulterer i en modifikation således at disse ikke kan multiplicere. Indenfor de sidste år har nye potentielle kliniske anvendelser set dagens lys. Eks. arbejdes der hen imod at bruge UVC til desinfektion af sår. U-vivo arbejder med lys emitterende dioder der muliggør, ved hjælp af optiske linser, at nedfokusere UVC lyset således, at mindre røråbninger og lumener kan desinficeres eks. kateterør og porte. Der vil blive vist nogle af de in vitro resulater vi har opnået med vores forskningsprototype på DTU Fotonik, og der vil givet et bud på hvilke anvendelser som U-vivo satser på at kommercialisere.

Jimmy bak har været ansat som seniorforsker på Forskningscenter Risø i lang årrække, og har primært arbejdet med optisk diagnostik og spektroskopi indenfor mange forskellige anvendelsesområder lige fra diagnostik på udstødningsgasser fra fly til måling af urea i dialysevæske. Han er ansat i DTU Fotonik, men er pt. på orlov, og er direktør i opstartsvirksomheden U-vivo ApS som er et spin-out fra DTU med seed kapital fra CAT Science Park.


13:25 - 13:50
Jesper Laursen

Sustainable polymer solutions dedicated for medical and healthcare market

Jesper Laursen, Melitek.

The healthcare industry is facing continuously increasing regulatory requirements, cost pressure and global competition, thus it is becoming essential to select sustainable material selections that offer safety in supply, green footprint and quick to market solutions from added value suppliers.

Based on more than 30 year experience in medical field, MELITEK has designed and manufactures a broad range of PE, PP, TPE and TPO based compounds that are specially designed to meet the strict requirements of medical devices and pharmaceutical packaging applications. The materials, sold under the MELIFLEX name, are designed to add value and are cost efficient alternative to e.g. flexible PVC and TPU, while offering both health and environmental benefits. The materials can be tailored to specific customer requirements without concerns for critical mass and are produced according to GMP and with USP and ISO 10993 certification.


13:50 - 14:15
Leif Højslet

Nano-baserede barriere coatings til medikoprodukter

Leif Højslet, Teknologisk Institut

Mulighederne for at designe funktionelle coatings er efterhånden mangfoldige. Atomer og molekyler er byggestenene og nano-baserede procesteknologier er tilgængelige.

Center for Mikroteknologi og Overflade har de sidste fem år arbejdet intensivt med gas-fase processer som Molecular Vapor Deposition (MVD), Atomic Layer Deposition (ALD) og Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PE-CVD).

Centeret har haft stor succes med at coate høreapparatdele med et 1.8 nanometer stort silan molekyle med fugtafvisende egenskaber. Denne teknologi anvendes nu i stort alle i de 10 millioner høreapparater, der produceres om året. ALD giver mulighed for opbygge flerlagsstrukturer af f.eks. Al2O3 og TiO2. Med PE-CVD kan der opbygges tilsvarende strukturer, hvor de enkelte lag besidder forskellige egenskaber som samlet set fungerer som en barriere coatning.

Foredraget vil kort beskrive de forskellige teknologier og give eksempler på nogle industrielle anvendelser af nano coatings.

Leif er centerchef på Teknologisk Institut i Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse. Leif har været initiativtager til mere end 30 større projekter, de seneste år med fokus på funktionelle coatings og energisystemer Leif har sammen med medarbejdere og virksomheder publiceret ni patenter, Nuværende interesseområder er innovationsmodeller, forretningsstrategi og produkt-/produktionsudvikling.


14:15 - 14:40
Morten Voss Fjordback

Overfladebehandling af implantater til elektrisk nervestimulation

Morten Voss Fjordback, Neurodan

Neurodan, Teknologisk Institut, DTU, og Aalborg Universitet samarbejder med støtte fra Højteknologifonden om at udvikle nye overfladebehandlinger til et implantat til behandling af ufrivillig vandladning. Produktet er baseret på kronisk elektrisk stimulation af specifikke nervebaner i bækkenbunden. Der stilles store krav til materialernes korrosionsbestandighed, biokompatibilitet og elektriske egenskaber. De første overfladebelægninger til stimulationselektroden baseret på porøs TiN er blevet afprøvet i prækliniske forsøg i grise med lovende resultater. Målet er kortvarigt at kunne implantere de første elektroder i mennesker om 2-3 år for at kunne evaluere sikkerhed og klinisk relevans af behandlingen.

2002 M.Sc.BME (Biomedical engineering), Aalborg Universitet
2006 Ph.d. (Biomedical science and technology), Aalborg Universitet
2006- R&D project manager at Neurodan A/S .


14:40 - 15:00

Pause         


15:00 - 15:25
Henrik Andersen
Inge Hald Andersen

Overfladebelægninger til dentalimplantater

Henrik Andersen, Elos Medtech A/S og Inge Hald Andersen, Teknologisk Institut.

Elos Medtech Pinol arbejder målrettet med anvendelse af funktionelle overfladebelægninger af specifikke prostetiske elementer indenfor dentalbranchen. Målet er herved at kunne udbyde et innovativt alternativ til de eksisterende produkter på markedet, som er domineret af stærke internationale spillere. Bl.a. er det lykkedes at udvikle og introducere Medicarb, som er en skræddersyet kulstof baseret lavfriktionsbelægning til dental-skruer. Belægningen reducerer friktionen betragteligt, når titanskruen fastspændes i titanimplantatet og øger dermed sikkerheden for patienten.
Et nyt projekt omhandler udvikling af overflader til implantater, der stimulerer forbedret knogleindgroning. Dette søges opnået ved hjælp af strontium (Sr)-holdige overflader. Udviklingen sker i samarbejde med iNANO, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut, hvor der bl.a. benyttes PVD fordampningsteknikker til at syntetisere Sr-Ti-O belægninger med en mikrostruktur, som tillader optimeret frigivelse af Sr. De første in vivo forsøg med rotter har vist, at der kan opnås en signifikant forbedret knogledannelse og knogletilvækst med de nye belægninger.

Henrik Andersen, Head of R&D, Elos Medtech Pinol A/S siden 2000. Har arbejdet med medical device udvikling siden 1987, hvor han blandt andet har været projektleder hos Oticon A/S og involveret i udviklingen af den første elektroniske insulin doser (Innovo) for Novo Nordisk A/S.
Inge Hald Andersen er Cand. Scient. Fysik, og ansat som konsulent ved Tribologicentret siden 2008, hvor hun arbejder med forskning og udvikling af tyndfilm. Projektleder på projektet ”Strontium functionalized titanium implants for accelerated bone ingrowth”, der er financieret af Højteknologifonden.


15:25 - 15:50
Ion Sivebæk

Tribology of medical devices

Ion Sivebæk, Novo Nordisk A/S

Medical devices rely on low friction and wear for safe drug delivery and customer convenience.
Device parts are made of metals, glass and polymers and it is a challenge to optimise the tribology of these materials when they are sliding against each other.

At Novo Nordisk Device R&D we have successfully reduced the friction and wear in devices by combining fundamental research and experimental work.

Some of the adopted solutions in Novo Nordisk devices are presented. The solutions include both silicone coatings/add-ins and metal plating.

Some small tribological hints are added to the presentation. The simple principles may seem obvious to the audience but the surprise is that they are often not followed in device development.

Ion Marius Sivebaek holds a Master and PhD degrees in mechanical engineering from the Technical University of Denmark. The main research focus as an Associate Professor at the University has been on nano-metre thin lubrication films in Diesel engine injection equipment. As a research scientist in tribology at Novo Nordisk Device R&D both fundamental and practical research have been conducted within polymer tribology of medical devices. The boundary lubrication research effort of Ion Marius Sivebaek has been divided between DTU and Novo Nordisk since 2006 resulting in many good tribological solutions and more than 20 papers in referred journals.


15:50 - 16:10
Elias Zafirakos

Innovation - med og uden grænser

Elias Zafirakos, Bio People

Hvordan fremmer vi innovation? Hvordan kan det nationale innovationsnetværk for Lifescience, Biopeople hjælpe dig i innovationsprocessen. Hvilke erfaringer og hvilken viden trækkes der på og nytter det overhovedet noget at forsøge eller er det blot spild af kostbar tid?

Innovationsnetværket Biopeople arbejder med mange aspekter af innovation indenfor Lifescience området. Et omdrejningspunkt for vores arbejde er vores tværdisciplinære fokus hvor vi søger at skabe rammer som får folk til at mødes på tværs af deres traditionelle netværk.

Vi arbejder derfor på tværs af fagdiscipliner, regioner, landegrænser og offentlig-private institutioner. Vi har både ’hyldevarer’ fx i form af traditionelle konferencer og skræddersyede events som retter sig mod særligt udvalgte målgrupper eller søger at udnytte de muligheder som opstår løbende for nye samarbejder.

Elias Zafirakos har omfattende teoretisk og praktisk viden om innovationsprocesser - fra ide til ’kommercielt’ produkt. Har bl.a. udviklet webportal, undervisningsspil, interaktive udstillinger, laboratorie- og produktionsudstyr, matchmaking koncepter og landsdækkende kampagner. Uddannet civilingeniør fra DTU (Kemi/biotek). Ingeniørernes lederuddannelse, læser pt. Master i innovationsledelse (LAICS). Har arbejdet for UpFront Chromatography, Experimentarium, Erhvervsministeriet/Forbrugerstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse.


16:10 - 16:30
Kim L. Kryger

Medical devices og EU’s funding af forskning og innovation

Kim L. Kryger , EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation

I mit oplæg vil jeg komme ind på:
 • Hvilken plads har medical devices i EU’s funding af forskning og innovation – past, present, future
  • funding instrumenter
  • funding principper
  • indflydelsesmuligheder ift udbudte emner
 • Hvordan tænker man sig – særligt i konteksten af Innovation Union – at man kan slå bro over dødens dal?
 • Hvad findes der af støttemuligheder foruden de forskningsrelaterede funding muligheder.

Kim L. Kryger er Fuldmægtig i Styrelsen for Forskning og Innovation, EuroCenter hvor han rådgiver om sundhedstemaet under EU’s 7. rammeprogram for forskning, innovation teknologisk udvikling og demonstration (FP7). Han er medlem af programkomitéen for sundhed og nationalt kontaktpunkt for sundhedstemaet og IMI (innovative Medicines Initiative).


16:30 - 16:40

Afrunding         

 

Arrangør og tilrettelæggelse:
Teknologisk Institut, Bio People og ATV-SEMAPP/Teknologisk Videndeling:


SEMAPP logo                       Bio People                      TI logo   


Konferencen udbydes
i samarbejde med Dansk Maskinteknisk Selskab:

DMS logo               SVT-IDA-logo

Tid og Sted:
Torsdag d. 17. januar 2013 hos Teknologisk Institut, Konferencesalen, Bygning 1, Gregersensvej, 2630 Tåstrup


Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP, andre arrangører eller udbydende foreninger: DKK: 1850,-
Andre: DKK: 2350,-
Evt. medlemskab af udbydende forening bedes venligst oplyst ved tilmelding.
Nævnte priser er excl. moms.

Tilmelding:
Udfyld tilmelding HER. Bekræftelse modtages på pc-skærm umiddelbart efter afsendelse samt kort tid efter som E-mail. Du kan også tilmelde dig til Anette Kaltoft, tlf. 4525 4717 (09:00-12:30) eller til Erling D. Mortensen, tlf. nr. +45 4525 4630 eller ved at sende en e-mail til semapp@atv-semapp.dk.
Ved tilmelding pr. e-mail, oplys venligst navn, stilling, virksomhed, adresse, postnr./by, tlf.nr. på virksomhed, EAN-nr. hvis der ønskes elektronisk faktura, evt. ordre nr. samt faktura-adresse hvis denne er forskellig fra førnævnte.
Medlemsskab kan tegnes i forbindelse med tilmelding.

Evt. dokumenter til deltagerne kan downloades HER (med logon).

ATV-SEMAPP Home