Image_flag
Logo SEMAPP         
 
Laser-ERFA-Gruppen/ATV-SEMAPP og LASERGRUPPEN, inviterer til:


Foto: LWT A/S
Dansk-svensk lasermøde

Tirsdag d. 29. oktober 2013 hos Lindoe Welding Technology A/S,
Lindø Industripark, Munkebo.

Den svenske og den danske lasergruppe ønsker med dette arrangement at udvide og styrke kendskabet til nordiske aktiviteter og netværk inden inden for laserområdet. Det gælder såvel industrielt som forsknings- og udviklingsmæssigt.

Foto: LWT A/S

Mødet giver eksempler på brug af laserprocesser i forskellige industrielle sammenhænge, med bl.a. fokus på laserskæring, -svejsning og automatisering.
Desuden indgår en præsentation af LWT A/S og efterfølgende rundvisning.

Billeder fra dagen

Program in English

PROGRAM

09:30-10:00
Ankomst

10:00-10:05

Aage Søndergaard

Velkomst
Aage Søndergaard, fabrikant, JPBC A/S
Konkurrencesituationen for dansk industri gør, at der stilles krav om øget fokus på bl.a. udviklingen indenfor laserteknologien.
Foredragsholderne vil fortælle om deres viden og praktiske erfaringer med forskellige laserteknologier, set i relation til de tendenser, krav og udfordringer, de møder i deres hverdag.    
10:05-10:35

Steen Erik Nielsen
Foto: LWT A/S Laser cladding of steel shaft
with cold wire.
LASER-overfladebehandling – teknikker og muligheder.
Steen Erik Nielsen, Project Manager, FORCE Technology

Anvendelse af lasere til lokal hærdning og påsvejsning af slid- og korrosionsbestandige overflader omfatter forskellige teknikker til både tykke og tynde belægninger. Med laserens reducerede varmeinput minimeres emnedeformationer. De rimeligt høje proceshastigheder og de mange materialemuligheder vækker større og større industriel interesse for teknologien.

Steen Erik Nielsen, M.Sc.Eng., Ph.D. er projektleder hos FORCE Technology med speciale i laseroverfladebehandling og innovationsprojekter inden for svejseteknologi.

10:35-11:05

Erik Dohn Laursen

Kvalitetssikring ved lasersvejsning, procesteknisk, fejlmekanismer m.v.
Erik Dohn Laursen, Manager, Welding & Assembly, Danfoss A/S

Når laserteknologien anvendes til svejsning i volume produktion, er det en udfordring at nedbringe omkostninger både af både omkørsler og kasserede emner. På Danfoss arbejder vi meget med at studere fejlmekanismerne og på at eliminere disse i svejse processerne, således at vi sikrer de optimale kvaliteter i produkterne og reducerer omkostningerne. Foredraget præsenterer de fejlmekanismer, som vi møder når vi udfører lasersvejsning i produktionerne.

Erik Dohn Laursen er daglig leder af svejseafdeling på Danfoss, hvor der arbejdes med udvikling af svejseprocesser, prototyper og små-serie produktion.

11:05-11:35

Michel Honoré

Lasersikkerhed for Industrielle Høj-Effekt Lasere
Michel Honoré, Project Manager, FORCE Technology

Enhver laser til industriel anvendelse har tilstrækkelig effekt til potentielt at forårsage permanente øjenskader, og er derfor underlagt lovmæssige krav defineret i standarder som for eksempel EN/ISO 60825-1 og EU Direktiv EC 2006/25/EC etc.
Særlige forholdsregler gælder for åbne, ikke afgrænsede arealer med lasere med meget høje effekter, som eksempelvis 32 kW-installationen på LWT. De lovmæssige krav kræver både en risikoanalyse og forholdsregler, som imødegår og minimerer de identificerede risici via en tre-trins tilgang baseret på designmæssige, administrative og personlige beskyttelsesforanstaltninger.

Michel Honoré, M.Sc.E., med speciale i optik og laserfysik fra DTU. Projektleder for lasersvejseaktiviteter med faststoflaser og lasersikkerhed på FORCE Technology, Brøndby.


11:30-12:05

Michel Honoré

Lindoe Welding Technology
Michel Honoré, Project Manager, FORCE Technology

Lindoe Welding Technology A/S (LWT) er et firma, der har som formål, at hjælpe virksomheder med at udvikle deres forretning. Målet hertil er høj-effekt laser teknologi; og LWT er udstyret med et lasersystem, der er i stand til at levere op til 32 kW laser effekt.
LWT er et såkaldt FabLab, som giver sine kunder mulighed for at udvikle nye produktionsmetoder baseret på laserteknologi. Placeringen i Lindø Industripark sikrer LWT’s kunder mulighed for at foretage fuld skala afprøvning / demonstration i industrielle omgivelser; således at de gjorte erfaringer bedst muligt kan omsættes til egentlig produktion.
Det ultra-kraftige lasersystem sikrer at LWT i udgangspunktet er teknologisk i front. Denne position ønskes bibeholdt, og derfor er mindst 15% af det arbejde der udføres i LWT dedikeret til R&D projekter med et industrielt sigte.
LWT er ejet af Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) og FORCE Technology.
Etableringer af LWT er støttet af Markedsmodningsfonden og Fornyelsesfonden.

Michel Honoré, M.Sc.E., med speciale i optik og laserfysik fra DTU. Projektleder for lasersvejseaktiviteter med faststoflaser og lasersikkerhed på FORCE Technology, Brøndby.
12:05-12:45

Frokost
12:45-13:30

Rundvisning

13:30-14:00

Ulf Sandstrøm

Två extrema laserapplikationer
Ulf Sandström, Permanova Lasersystem AB
Permanova Lasersystem ab har byggt laseranläggningar av olika typer sedan 1986. I detta föredrag presenteras 2 applikationer som kan anses som "extremer". Den första rör svetsning av tunna plåtelement till en komponent inom kärnkraftsindustrin. Kraven på precision i material och utrustning är stor, på samma gång som kravet på output är högt. Dessutom finns det krav på att processen skall vara robust. Detta är en applikation som är installerad och producerar i den takt kunden önskar.
Den andra applikationen är en tillämpning inom gasindustrin. Det går ut på att svetsa ett tätskikt i en betongtank, som är stor. Mycket stor. Här är enbart en förstudie genomförd och den fulla utrustningen är inte levererad.
Tanken är att presentera de tekniska lösningarna, samt hur Permanova agerar för att kunna åta sig denna typ av projekt, dvs vilka punkter är viktiga att tänka på under förhandlingsfasen.

Ulf Sandström har varit anställd på Permanova Lasersystem ab sedan starten 1985. Han har arbetat med applikationsutveckling, optisk fiberteknik och projektledning fram till 2002 då han tog över VD-stolen.

14:00-14:30

Johnny K. Larsson

A State–of–the–Art Report about Laser Processing in the Automotive Industry
Johnny K. Larsson, Volvo Cars
Föredraget beskriver hur lasertekniken utvecklats över tiden vid tillverkning av Volvos personbilskarosser.
Därutöver ges en internationell utblick över intressanta laserapplikationer i branschen inom områden som laserlödning, lasersvetsning av lättviktskonstruktioner, laserhybridsvetsning samt ”remote laser welding”.

Johnny K Larsson har mer än 25 års erfarenhet av karosskonstruktion och –tillverkning. Han är teknisk specialist inom området ”Fogningsteknik” och ansvarar därför för specificering och implementering av svets-, lim- och mek.fogmetoder i företagets samtliga modellprogram.

14:30-15:00

Bengt Johansson

Lasern: Ett mångsidigt verktyg i små och medelstora företag
Bengt Johansson, LaserCentrum i Gnosjö AB


15:00-15:30
Kaffe, afslutning
Aage Søndergaard, JPBC A/S

Mødekoncept:
Laser-ERFA-Styregruppen, ATV-SEMAPP og Lasergruppen, Sverige.
Sprog: Engelsk, evt. dansk og svensk.


Arrangører:
ATV-SEMAPP/Teknologisk Videndeling og Lasergruppen.
Arrangementet udbydes i samarbejde med Dansk Maskinteknisk Selskab, DMS og fagbladet Teknovation.

Logo Dansk Maskinteknisk Selskab (IDA)                      Logo Teknovation

Pris:
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller andre udbydende foreninger:  DKK: 1000,- Øvrige:  DKK: 1500,-
Medlemmer af Lasergruppen, Sverige: SEK 1000,-. Andre bosiddende i Sverige: 1500 SEK.
Pris for B.Sc. og M.Sc.-studerende medlemmer: 100 DKK (medlemskab gratis for studerende).
Prisen dækker gebyr og forplejning samt evt. udleveret materiale. 
Priserne er excl. moms.

Tilmeldingsformular
Udfyld tilmelding HER. Bekræftelse modtages på pc-skærm umiddelbart efter afsendelse samt kort tid efter som e-mail. Du kan også tilmelde dig til Anette Kaltoft, tlf. 4525 4717 (09:00-12:30) eller til Ulla Knudsen, tlf. nr. +45 4525 4894 eller ved at sende en e-mail til semapp@atv-semapp.dk.
Ved tilmelding pr. e-mail, oplys venligst navn, stilling, virksomhed, adresse, postnr./by, tlf.nr. på virksomhed, EAN-nr. hvis der ønskes elektronisk faktura, evt. ordre nr. samt faktura-adresse hvis denne er forskellig fra førnævnte.


Tid og sted:
Tirsdag den 29. oktober 2013 i konferencerum/auditorium, Lindø Industripark, DK-5330 Munkebo.
LWT ligger ligesom konferencefaciliteten i Lindø Industri Park. Der er ca. 200 m fra auditoriet til LWT’s bygninger, Elektrikervejen 5.

Formalia:
Lindø industripark er klassificeret som havneområde, og dermed underlagt en række sikkerhedsforanstaltninger. En af disse er, at adgang sker via bemandet port. Portvagten skal forsynes med en liste over gæster til området. Er man ikke på listen kommer man ikke ind.
Ved færden på LIP’s område, skal der bæres sikkerhedshjelm.


ATV-SEMAPP logo