Logo SEMAPP                                  Produktionsgruppen inviterer til:  


MANUFACTURING INTELLIGENCE
– Skab konkurrencekraft med produktionsapparatet


Temadag, tirsdag 27. maj 2014 på Teknologisk Institut i Taastrup


Konferencesalen, Bygning 1, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup

Manufacturing Intelligence er baseret på opsamling og strukturering af virksomhedens produktionsrelaterede viden og data, med det formål at optimere forretningsprocesserne, primært produktionen, og derved skabe bedre konkurrencekraft.

Virksomhedens behov for konkurrencekraft kan f.eks. omfatte hurtigere respons til markedet, bedre leverancekvalitet og større robusthed af produktionsapparatet gennem indsigt og handle parametre.

Dette kræver metoder og værktøjer, der integrerer udvikling og drift af produktionssystemer, og som operationaliserer relevant produktionsdata og viden.

Deltagerliste
PROGRAM - OPLÆG PÅ BÅDE DANSK OG ENGELSK


8:30 - 9:00


Registrering og morgenkaffe

9:00 - 9:15
Jørgen Jørgensen
Velkomst og introduktion til temaet Manufacturing Intelligence
Jørgen Jørgensen, Konsulent, IPU

Jørgen Jørgensen har mere end 30 års erfaring med produktionsoptimering, IT/automation og innovation, gennem ansættelser på DTU og i private virksomheder, som udviklingsansvarlig, projektleder og konsulent.

9:15 - 10:35


Session 1: Manufacturing Intelligence - indsigt i produktionen

Niels Henrik Mortensen
Udvikling af produkt- og produktionsplatforme
Niels Henrik Mortensen, Professor, DTU Mechanical Engineering
Indlægget beskriver visionen for at have en klar defineret produkt- og produktionsplatform.
Dernæst gennemgås en operationel fremgangsmåde til udvikling af produkt- og produktionsplatforme. Endvidere belyses erfaringer fra implementering i en række skandinaviske virksomheder. Det beskrives, hvordan det er muligt at opnå markant kortere time to market og mere omkostningseffektive produktprogrammer.

Niels Henrik Mortensen (NHM) er professor og sektionsleder ved DTU Mekanik. NHM har gennem de sidste 10 år gennemført forskning og undervisning indenfor området produkt- og produktionsplatforme. Bland de væsentligste resultater er en række principper og metoder til konstruktion af produktplatforme.

Kim Johannsen
Big Data og Data Mining - hvordan kan det skabe værdi for Manufacturing Intelligence?
Kim Johannsen, Business Intelligence Konsulent, Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut

Big Data og Data Mining er begreber der efterhånden bliver nævnt i mange sammenhænge, men det er langt fra de fleste virksomheder, der har været i stand til at komme i gang med at bruge det.
Hvad betyder begreberne helt nøjagtigt og hvornår kan det være med til at skabe værdi for Manufacturing Intelligence?

Kim Johannsen har en baggrund som produktionsingeniør og Cand. Merc og har arbejdet som Business Intelligence konsulent de sidste 7 år for virksomheder såsom Rockwool, Supergros, Energinet, Cheminova og DSB. Herudover har han arbejdet med Performance Management, Big Data, Predictive Analytics og været instruktør for SAP Danmark.


10:35 - 11:00


Pause

11:00 - 12:20


Session 2: Visionære fremtidige produktionskoncepter
Ronen Hadar
Reconfigure Manufacturing Systems – implementation and implications for future production
Ronen Hadar, Senior Project Manager, LEGO Concept Center, Billund
The future of manufacturing will demand manufacturing systems to cope with high demand for change. High increase in variety and an constant demand for capacity require manufacturing systems that contain focus flexibility and changeability. Reconfigurable Manufacturing Systems are systems that are designed to rapid changes from the outset. This case study will show a purpose design for a modular and changeable system at a large industrial manufacturer, it’s advantages and challenges.

Ronen Hadar is a Senior Project Manager at The LEGO Group’s Concept Center – the frontend technology development department. Ronen holds a PhD in Product Design and Innovation with a specialization in manufacturing systems. In the past, Ronen owned a software company.

Søren Peter Johansen
RobotCoworkers - fleksibilitet i produktionen, intelligens i detaljen. Fremtidens robotter øger muligheder for Manufacturing Intelligence
Søren Peter Johansen, Faglig leder, Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut

Dette indlæg giver et overblik over Robot CoWorker aktiviteterne på Center for Robotteknologi, og viser cases samt fremtids senarier med fokus på intelligent anvendelse af løbende data til konfiguration af robotter og optimering af processer.

Søren Peter Johansen er faglig leder på Teknologisk Institut, hvor han har været ansat på Center for Robotteknologi siden 2010. Søren Peter har en kandidat i Datalogi og Fysik fra SDU, hvor han efter studiet besad en forskerstilling. Siden har han i 15 år arbejdet hos og stiftet flere virksomheder, der har udviklet og leveret automations- og robotløsninger til virksomheder primært i Europa. Hos Teknologisk Institut deltager han i platformsudviklingen af fleksible robotter.

12:20 - 13:20


Frokost

13:20 - 14:20


Session 3: Internationale og nationale tendenser og initiativer

Henrik Christensen
Et amerikansk perspektiv på fremtidens produktionssystemer
Henrik Christensen, Professor og direktør for Center of Robotics and Intelligent Machines, Georgia Institute of Technology, USA
Nye teknologier såsom robotter åbner nye muligheder for at realisere produktionssystemer med en høj grad af fleksibilitet. Tidligere var det produktivitet som var den primære faktor i design af produktionssystemer. Idag er fleksibilitet og små produktionsserier vigtige aspekter.
USA har startet en stor satsning indenfor avanceret produktionsteknologi. Dette indlæg giver en kort oversigt over AMP programmet og diskuteter, hvad man i Danmark kan lære fra denne satsning.

Henrik I Christensen er uddannet på Aalborg Universitet og er i dag KUKA Chair of Robotics og direktør for instituttet for robot teknologi og intelligente maskiner ved Georgia Institute of Technology i USA. Henrik har arbejdet i Danmark, Sverige og USA. Han har en lang række samarbejder på tværs af 3 kontinenter og var hovedforfatter til den Amerikanske strategiske plan for et nationalt robotik initiativ og er rådgiver til flere institution i Washington DC. Henrik har vundet et antal priser inkl. Engerberger Award, der er den vigtigste pris, som robotindustrien uddeler, og var Boeing Supplier of the Year 2011.

Nigel Edmondson
MADE – Manufacturing Academy of Denmark
Nigel Edmondson, Direktør, MADE

MADE er den hidtil mest ambitiøse satsning til fremme af dansk produktion.
MADE er en sammenhængende indsats, hvor virksomhederne kan udvikle deres produktion i tæt samspil med forskere, GTS-institutioner og andre virksomheder. Det vil gøre Danmark mere attraktivt at producere og investere i - og give et tiltrængt løft i vores produktivitet.

Med en ph.d. i robotteknologi fra Loughborough University indledte Nigel Edmondson i perioden 1998-2007 sin karriere hos GRUNDFOS som produktionsingeniør og sluttede som kvalitetschef. Fra 2007 til nu har Nigel Edmondson været hos Mærsk Line og arbejdet med ledelse, processer indenfor logistik og indtægtsstyring.
Parallelt med erhvervskarrieren har Nigel Edmondson været censor på Aalborg Universitet og bearbejdet artikler for Assembly Automation Journal.14:20 - 14:45


Pause

14:45 - 16:05


Session 4: Zero defect manufacturing
IFaCOM, Intelligent Fault Correction and self Optimizing Manufacturing systems as an approach to Zero Defect Manufactutring
Odd Myklebust, Project Manager, IFaCOM NTNU Trondheim, Norge
IFaCOM works with solutions for Zero defect level of manufacturing for all kinds of manufacturing, with emphasis on production of high value parts, on large variety custom design manufacturing and on high performance products.
The whole system contains of three main loops:
• The real time vital parameter control loop
• The process optimization loop
• The machine system optimization loop
IFaCOM has industrial implementations for five End-user demonstrators within machine tool and Aerospace.
For the Aerospace cluster Zero Defect Manufacturing solutions are connected to the production lines . Within the Machine Tool cluster the demonstrators have focus on the products so the machine tools are able to obtain Zero Defect Manufacturing results. The consortium has 15 partners from 5 European contries.

Dr. Odd Myklebust is the Coordinator for the IFaCOM project at Norwegian University of Science and Technology (NTNU). He is also the ManuFuture National Technological Platform representative for Norway. He has nearly 30 years of experience within RTD at SINTEF and NTNU, his current position is Vice President, Projects. His main research areas are within Production Engineering with focus on ICT in Manufacturing. He has been active in many of the EU research programs both as a coordinator and partner. Odd Myklebust has also an executive position as a project Director at SINTEF Raufoss Manufacturing.

Rasmus Larsen
Imaging product and process quality
Rasmus Larsen, Professor, DTU Compute

Keeping agile production competitive with short set-up times and high throughput while maintaining a uniform and high quality with a minimum of waste, poses new demands for sensors and for quality and process control systems.
A prerequisite of fast and flexible production set-up is that sensors and quality systems are self-adapting or can be adapted in an intuitive way by the operating staff. Imaging systems are powerful instruments to adjust the automated handling of variable products and product series, and inspection for faults. Imaging systems should be deployed and trained in an easy and intuitive way by non-experts, e.g. by rough identification of gripping points, defects, etc. or by the recording of manual operator handling to learn semantic information about object handling.

Rasmus Larsen, civilingeniør (1991), Ph.D. (1994), medlem ATV (2014) er professor i billedanalyse ved Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematik og Computer Science. Han er leder at DTUs aktiviteter i billedanalyse og computergrafik og Leder af Centre for Imaging Food Quality. Han forsker i billedanalyse med anvendelser i biomedicin, produktionsteknologi, fødevareteknologi, materialeforskning, geoinformatik.

16:05 - 16:15
Anne-Lise Høg Lejre
Afrunding
Anne-Lise Høg Lejre, Direktør, Division for Produktion, Teknologisk Institut (formand for Produktionsgruppen)


Seminar Concept:
Jørgen Jørgensen, DTU and Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut in cooperation with the managing committee of Production, ATV-SEMAPP.

Arranged by:
ATV-SEMAPP in cooperation with the above mentioned.

Arrangementet medfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet som et led i indsatsen for at styrke dansk produktion.

The seminar is promoted by Teknologisk Institute, IDA Operations Management, IDA Automation, IDA Mechanical and the magazine Teknovation.

Logo Teknologisk Institut IDA Operations Management IDA Operations Management IDA Automation

Logo Teknovation    

Time and place:
Tirsdag 27. maj 2014,
Teknologisk Institut, Konferencesalen, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup.

Registration fee:
Members of ATV-SEMAPP or other promoting organizations :  DKK: 2.050,-
Other:  DKK: 2575,-
Price for Ph.D. students at ATV-SEMAPP-member institutions: DKK: 975,-
Price for B.Sc. and M.Sc.-student members: DKK 200,- (membership of students is free of charge).
The price includes participant fee, coffee and lunch as well as seminar material.
Prices are excl. Danish VAT. Information on membership here.

The price is reduced with DKK 200 by registration before 3rd of May 2014 (not for B.Sc. and M.Sc.-student members).

Registration HERE.
Fill in and send the form. Registration is confirmed shortly after by E-mail (please check your spam-filter in case you don't recieve a confirmation).

Cancellation
At least 8 days before the arrangement: No invoice
7 – 4 days before the arrangement: 50% reduction
3 – 0 days before the arrangement (or no-show): Full price
Please mail your cancellation to semapp@atv-semapp.dk.

An alternative to cancellation could be sending a colleague if you become unable to attend. Please mail name and title of your substitute for changing the list of attendees.

Please contact the Secretariat in case of problems with your registration:
E-mail to: semapp@atv-semapp.dk,
or phone Anette Kaltoft, +45 4525 4717 (09:00-12:30) or Ulla Knudsen, +45 4525 4894.

Material for the attendees will be available HERE after the seminar (with login).
ATV-SEMAPP logo