Logo SEMAPP                                   


Metalliske materialer til udvendige bygningsdele

- materialevalg, overfladebehandling og muligheder/faldgruber


6. september 2018


DTU Lyngby
Møderum S09
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby


Bygninger er ikke kun mursten og tegltag. De senere år har forskellige metaller og legeringer vundet indpas til både facader, tage og andre udendørs funktioner, og viften af muligheder er stor – fra de meget funktionelle stållegeringer, galvaniseret stål og aluminium til de æstetisk smukke, men dyrere kobberlegeringer og det evigt blanke rustfri stål. Brugen af metaller på ydersiden af vores bygninger giver helt nye muligheder for design og begrænses kun af fantasien.

Desværre er brugen af metaller og legeringer en rose med torne. Som alle andre byggematerialer skal metallerne vælges og bruges med omhu for at sikre, at man får det bedste ud af dem. Det fugtige og periodisk salte, danske vejr stiller store krav til metallernes korrosionsbestandighed. Det øger vigtigheden af at vælge det rigtige materiale og behandle det korrekt.09:00 – 09:30
Registrering
09:30 – 09:40
Velkomst
09:40 – 10:15


Atmosfærisk korrosion, korrosionsklasser og overfladebehandling
Mikkel Østergaard Hansen, Specialist, Force Technology

Metalliske materialer korroderer, nedbrydes og misfarves i forskellig grad som følge af atmosfæriske påvirkninger, men hvilken mekanisme er på spil, hvordan måles og defineres atmosfærens korrosivitet og hvilke teknikker og tiltag kan man benytte sig af for at opnå den ønskede levetid af ens udvendige metalliske bygningsdele? Indlægget giver en kort indførsel i mekanismerne bag atmosfærisk korrosion og hvilke parametre der påvirker denne, korrosionsklasser og metoder til begrænsning af korrosion igennem materialevalg, overfladebehandling og korrekt design af konstruktioner, krydret med eksempler. Indlægget tjener desuden som introduktion og oplæg til dagens andre præsentationer.

Mikkel Østergaard Hansen er uddannet civilingeniør med speciale i korrosion. Han har siden 2007 arbejdet som specialist i skadesopklaring, rådgivning og udvikling indenfor korrosion, materialevalg, overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse. Han har arbejdet med skadesanalyse på udstyr, kritisk rengøring af overflader, avanceret overfladebehandling, materialetest, maling, malingsinspektion og malingsspecifikation.
10:15 – 10:50


Når rustfrit stål ikke er rustfrit
Claus Qvist Jessen, kemiingeniør, ph.d., Damstahl

Rustfrit stål er en af både nutidens og fremtidens fornemste byggematerialer. Skal noget være smukt og blankt og til at betale for mindelige penge, skal det være rustfrit stål. Få andre materialer kombinerer så mange gode egenskaber med en passende pris og en god forarbejdelighed. Den smukke, blanke overflade bør tiltale enhver arkitekt eller designer, men desværre er rustfrit stål ikke altid rustfrit. Det fine navn til trods kan der ske korrosion, og man skal derfor vælge sit stål med omhu samt forarbejde det korrekt for at undgå ulykker. Dette gælder også rustfrit stål brugt som facademateriale. Især grubetæring er en risiko, og selvom stålet måske ikke går fysisk i stykker, kan det i høj grad genere udseendet af bygningen. Som alle andre aspekter i livet hjælper det at vide noget om sagen. Kort sagt: Kend din fjende, og livet bliver lettere.

Claus Qvist Jessen er kemiingeniør og ph.d. og har gennem en længere årrække beskæftiget sig med metaller – især rustfrit stål. Den rustfri verden startede i 90’erne i FORCE Technologys Korrosionsafdeling, og siden 2007 har Claus fungeret som rådgivende ingeniør, konsulent og underviser hos Damstahl a/s.
10:50 – 11:10
Pause
11:10 – 11:45


Korrosion af zink, zinkbelægninger og aluminium
Torben Jensen, konsulent, Force Technology


Zink anvendes til overfladebehandling af stål, men zink anvendes også som selvstændigt materiale i form af zinkplade til tagrender og nedløb, men også til diverse inddækninger, til tage mv. Brugen af zink giver mange muligheder og kan resultere i meget lang holdbarhed, som oftest er et krav i bygningskonstruktioner.

Aluminium anvendes i form af plader og ekstruderede profiler til fx døre, vinduer, rækværker og værn, og har generel god korrosionsbestandighed under atmosfæriske forhold, hvis de rigtige legeringer anvendes og de ikke udsættes for galvanisk korrosion. Aluminium kan anodiseres, hvilket giver mulighed for at opnå en helt særlig finish, men anodisering giver også udfordringer fx i form af farvenuancer, hvis man ikke er opmærksom.

Torben Jensen er civilingeniør i kemi og Ph.D, og har i en lang årrække løst problemer med korrosion og rådgivet om korrosionsbeskyttelse og overfladebehandling af metallerne, der anvendes i byggeriet. Abejdet har også omfattet løsning af en række problemstillinger med galvanisk korrosion.
11:45 – 12:20


Kobber til tage og beklædning - korrosionsforhold, styrkeforhold, etc.
Asbjørn Andersen, korrosionsspecialist, Force Technology


Kobberbeklædte facader og tage giver under de rette forhold konstruktioner med meget lang levetid. Dette skyldes kobberets evne til ved reaktion med atmosfæren at danne beskyttende kobberforbindelser på overfladen der nedsætter korrosionshastigheden. Disse kobberforbindelser kan samtidigt bruges til at opnå en meget flot finish, hvoraf den kendte irgrønne patina er et godt eksempel.

For at opnå lang levetid af brug af ens kobberbeklædning, skal man dog være opmærksom på kobber og kobberlegeringers særlige korrosionsegenskaber, styrkeforhold samt interaktion med andre bygningsmaterialer, ligesom man for at opnå en visuelt ensartet patinering skal være opmærksom på visse kvalitetsmæssige tiltag og konstruktionsmæssige udformninger.

Asbjørn Andersen er uddannet akademiingeniør i kemi, og han har som korrosionsspecialist hos Force Technology mere end 15 års erfaring med korrosion af kobber og kobberlegeringer i bygningsdele og vandinstallationer.
12:20 – 13:20
Frokost
13:20 – 13:55

Fotos af Jens Lindhe
Lundgaard & Tranberg Arkitekters arkitektur med metalfacader
Jens Øblom, arkitekt og project manager, Lundgaard & Tranberg arkitekter


Lundgaard og Tranberg Arkitekter har i mange af deres projekter arbejdet med metalfacader eller facader, hvor metaller indgår. Det gælder f.eks. Skuespilhuset, Tietgenskollegiet, SEB bank, Borgcenter Vordingborg, Niagara, Axel Towers, Vestamager skole og pavillonerne ved Kvæsthusmolen. Jens Øblom vil fortælle om udvalgte projekters arkitektur – og hvorfor forskellige metalmaterialer er valgt til de forskellige projekter.

Jens Øblom, arkitekt, MAA har en alsidig faglig baggrund med stor erfaring inden for både arkitektfaglige og byggetekniske områder, såvel som inden for projektstyring, procesledelse og tilsyn.
13:55 – 14:30


Kunsten at vælge den rette, rustfri overflade
Claus Qvist Jessen, kemiingeniør, ph.d., Damstahl

Overfladen er den vigtigste del af dekorative materialer. Det er naturligvis overfladen, der bestemmer facadens udseende, og det er velkendt, at både slebne og glasblæste overflader kan bidrage yderst positivt til en bygnings udseende. Men hvordan definerer vi egentlig en overflade? Hvad skal vi sige til leverandøren, og hvordan kan man i det hele taget sikre, at syttende facadeplade har samme look som den første? Ydermere har overfladen også stor indflydelse på stålets egenskaber. Især korrosion kan være et problem, så hvilken overflade skal man vælge, hvis man vil slippe for problemer? Kan vi designe os ud af eventuelle problemer, og hvordan kompenserer man, hvis man alligevel skal bruge en korrosionsmæssigt ikke-ideel overflade?

Claus Qvist Jessen er kemiingeniør og ph.d. og har gennem en længere årrække beskæftiget sig med metaller – især rustfrit stål. Den rustfri verden startede i 90’erne i FORCE Technologys Korrosionsafdeling, og siden 2007 har Claus fungeret som rådgivende ingeniør, konsulent og underviser hos Damstahl a/s.
14:30 – 14:50
Pause
14:50 – 15:25


Titel kommer snart
Finn Richardt, adm. direktør, Herfølge Kleinsmedje15:25 – 15:35
Afrunding
Pris
Medlemmer af ATV-SEMAPP eller en af vores markedsførende organisationer: 2.150 kr.
Ikke-medlemmer: 2.775 kr.
Early-bird rabat på 200 kr. ved registrering før den 18. august 2018.
Pris for ph.d-studerende ved ATV-SEMAPPs medlemsorganisationer: 975 kr.
B.Sc. og M.Sc. studerende medlemmer kan deltage for 200 kr. (Studentermedlemskab er gratis. Læs evt. mere om medlemskab af ATV-SEMAPP her.)
Early-bird rabatten på 200 gælder ikke for ph.d.-studerende og studentermedlemmer.

Alle priser er uden moms.

Prisen inkluderer deltagelse, frokost, pauselækkerier og efterfølgende adgang til oplægsholdernes præsentationer.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular. Vi bekræfter din tilmelding indenfor et par minutter. Husk at tjekke dit spam-filter, hvis den ikke havner i din indbakke.

Hvis du alligevel ikke kan deltage 
Du kan afmelde dig gratis før den 30. august 2018. Derefter betales der fuld pris ved afmeldinger.
Du kan melde fra ved at sende en mail til semapp@atv-semapp.dk

Du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret i at komme. Send venligst vedkommendes navn og titel, så vi kan ændre deltagerliste, navneskilt og faktura.

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål til konferencen eller problemer med din tilmelding, kan du kontakte ATV-SEMAPP ved at maile semapp@atv-semapp.dk eller ringe til Jytte Laursen på 4525 4898 eller Charlotte Leser på 4525 4899.


       
                                                 
ATV-SEMAPP logo