Forside > Om ATV·SEMAPP

Kort om Selskabet

Kommende møder  

Klik HER eller på "Nye aktiviteter", øverst i venstre kolonne.

Selskabets navn er Selskabet for Maskinteknisk Proces- og Produktionsteknik. Det er en selvejende, almennyttig institution, stiftet 12. oktober 1982 og tilknyttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV.

Forening, netværk og videnformidling...

ATV-SEMAPP er et aktivt forum for nyheder og debat om innovation, teknologi og organisation i produktions- og erhvervsvirksomheder, med særlig vægt på foreningens faglige fokusgrupper.

Mere om ATVSEMAPP  

Vedtægter

Seneste årsberetning

Seneste repræsentantskabsmøde

Foreningen/Selskabet ATV-SEMAPP er en medlemsorganisation med ca 30 virksomhedsmedlemmer, 250 personlige medlemmer og 130 personer, der er ansat hos virksomhedsmedlemmerne og som er noteret på en postliste.

Selskabets styregrupper og udvalg danner inderkredsen i det faglige netværk, som har tråde ud i en lang række danske virksomheder, institutter, universiteter, foreninger og andre kompetencecentre i ind- og udland.

Du kan se mere om de enkelte styregrupper og deres arrangementer via links i menuen øverst på denne side.

Mødeform

De fleste af ATV-SEMAPP's møder er 1-dag temamøder, men der arrangeres også kurser og konferencer på ½ - 3 dage. Det er planen at arrangere i alt 10 - 20 temamøder, kurser og konferencer om året.

Styregrupperne lægger især vægt på, at arrangementerne præsenterer hele paletten: nyheder, inspiration og informationer af betydning for innovation og udvikling, cases, produktivitet, kvalitet, organisation etc.

Det særlige ved møderne er muligheden for at få information, som man ellers næppe har adgang til - og muligheden for personligt at vurdere og diskutere informationerne med oplægsholdere og øvrige deltagere. Du har desuden rig mulighed for at netværke med andre i det faglige interessefællesskab.

Ledelse

En repræsentant for hvert virksomhedsmedlem samt de personlige medlemmer udgør tilsammen selskabets repræsentantskab, som gennem sine valgte bestyrelsesmedlemmer lægger kursen og følger selskabets virksomhed og udvikling.

Sekretariatet har til huse på Mechanical Engineering på DTU.

Se mere om bestyrelsen, styregrupper og sekretariatsadressen via kontakt-linket i venstre kolonne.

Samvær under mødepause