MikroNano > MikroNano-gruppen

MikroNano-gruppen

Fokus for initiativer og aktiviteter

Miniaturisering forventes at spille en signifikant større rolle inden for områder som f. eks. it-komponenter, medicinske og biomedicinske produkter, medikoteknisk udstyr, kommunikations- og teleudstyr, energisektoren, optik og sensorsystemer. Stort set alle produkter, der bygger på avanceret anvendelse af materialer, forventes at blive ændret i takt med udviklingen inden for mikro- og nanoteknologi.

Mikro-Bor

Det skønnes, at danske virksomheder ad åre vil kunne nå en omsætning på to- eller trecifrede milliardbeløb på et globalt marked, som vurderes at være flere hundrede gange større.

Ved innovation, design og fremstilling af ”mikro/nano”-produkter stilles der imidlertid helt anderledes krav end ved konventionel fremstilling. Det er ikke længere trivielt at fastlægge hvorledes komponenter til produkterne frembringes, håndteres, sammenføjes og kontrolleres. Det er ikke blot et spørgsmål om at nedskalere eksisterende processer og teknologier til at omfatte mindre komponentstørrelser. Desuden er området i høj grad præget af tværfaglighed. De traditionelle discipliner som f.eks. fysik, biologi, medicin og teknik mødes i en fælles udvikling af fremtidens produkter, som kun kan finde sted under tilstedeværelsen af multi-disciplinære kompetencer.

I dette brogede landskab af kompetencer og udfordringer ønsker ATV-SEMAPPs styregruppe for mikro- og nanoteknologi - sammen med andre aktører indenfor området - at informere og netværke, ved at tage initiativer og arrangere møder, der fokuserer på materialer som f. eks. metal, plast, keramik, halvledermaterialer, på nye produkter og på industriel proces og produktionsteknologi.

De konkrete initiativer og møder tilrettelægges af styregruppen, som mødes 2-3 gange om året. Se nye aktiviteter og tag kontakt til medlemmer af styregruppen eller ATV-SEMAPPs sekretariat, hvis du har forslag til aktiviteter.

Gruppens etablering og formål

Ved det stiftende møde, 25. april 2005 valgtes følgende styregruppe:

Henrik H. Bladt, Bang & Olufsen
Carsten Aagaard Andreasen, Radiometer Medical
Gorm Gerved, SP Group
Martin Bondo Jørgensen, Sonion Roskilde
Leif Højslet Christensen, Teknologisk Institut
Jens Klæstrup Kristensen, Force Technology
Arne Bilberg, Syddansk Universitet
Hans Nørgaard Hansen, DTU (formand)

Det er gruppens overordnede formål at informere om forskning og udvikling på et internationalt niveau inden for industriel produktion af komponenter og produkter baseret på mikro- og nanoteknologi. Gruppen vil i samarbejde med ATV SEMAPP’s øvrige faglige grupper tilrettelægge og afholde tematiske møder , seminarer og konferencer inden for fagområdet.
Mikrobearbejdning med laser indgår i det faglige område, gruppen fokuserer på.

Information om kommende aktiviteter sendes til medlemmer af ATV-SEMAPP og annonceres på hjemmesiden.
Medlemmer af ATV-SEMAPP med særlig interesse i mikro- og nanoteknologi noteres som medlemmer af MikroNano Gruppen.

ATV SEMAPP’s sekretariat støtter gruppen i dens arbejde.

 

Samvær under mødepause