ATV-SEMAPP / Styregruppen for Letmetal

TLF.NR

Rajan Ambat, Lektor, Institut for Produktion og Ledelse, 45 25 48 00

Frits Christiansen, Fabrikant, Aalborg Aluminium Industri ApS 98 12 26 56

Jim Hansen, Sekretariatsleder, Aluminium Danmark - Miljø 63 15 73 51

Per Jacobsen, Salgssekretær, Hydro Aluminium Tønder a.s. 73 93 93 93

Jens Klæstrup Kristensen, Technical Vice President, FORCE Technology A/S 43 26 70 00

Flemming Larsen, Markedskoordinator, SAPA Profiler A/S 86 32 61 00

John Woller Pedersen, Centerchef, Teknologisk Institut 72 20 10 00

Finn Rohdemejer, Direktør, Formand HAI Horsens A/S 75 62 22 88

Jens Sandahl Sørensen, Direktør, Hydro Alunova 73 74 59 00

___

Opdateret: 12. januar 2006

Retur til forside